Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Zaměření izolovaného vedení VN 22 kV v Polském Těšíně - diplomová práce

Zaměření izolovaného vedení VN 22 kV v Polském Těšíně - diplomová práce

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby vedení VN 22kV v Polském Těšíně, které budou podkladem pro jednání investora (ČEZ) s projektanty a zhotoviteli. Autor také řeší kontrolu průhybů jednotlivých vodičů a kontrolu svislosti vyžádaných stožárů, které jsou vychýleny ze svislé osy. Text má rovněž prokázat, zda byly již podklady pro stavbu od projektanta nesprávné, či zda byly současné nedostatky způsobeny nekvalitní realizací projektu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní údaje
2.1.
Popis lokality měření
2.2.
Venkovní vedení VN - všeobecně
3.
Metodika měření
3.1.
Použitý souřadnicový a výškový systém
4.
Přístrojové vybavení
4.1.
Elektronický tachymetr NIKON NPR 332
4.1.1.
Technické parametry
4.2.
Leica System 1200
4.2.1.
Technické parametry
5.
Měřické metody
5.1.
Technologie GNSS
5.1.1.
Podmínky pro dodržení požadované přesnosti
5.1.2.
Metody měření GNSS
5.2.
Určování polohy bodů polygonometricky
5.2.1.
Polygonový pořad oboustranně připojený a orientovaný
5.2.2.
Chyby při měření polygonových pořadů
5.3.
Metoda polárních souřadnic
5.4.
Volné stanovisko
5.5.
Metoda rajónu
5.6.
Trigonometrické určování výšek
5.7.
Metoda nepřímého určování výšek
5.8.
Podélný profil
6.
Průběh měření a zpracování dat
6.1.
Metodika měření
6.1.1.
Rekognoskace terénu
6.1.2.
Polohové a výškové připojení lokality včetně vybudování měřické sítě
6.1.3.
Průběh měření technologií GNSS
6.1.4.
Průběh měření polygonových pořadů
6.1.5.
Zaměření podélného profilu
6.1.6.
Polohové a výškové zaměření podrobných bodů
6.2.
Zpracování měření
6.2.1.
Zpracování dat získaných technologií GNSS
6.2.2.
Výpočet polygonových pořadů
6.2.3.
Výpočet zaměřených podrobných bodů
6.2.4.
Stanovení naklonění stožárů vedení VN 22kV
6.3.
Posouzení přesnosti metody nepřímého určování výšek
6.4.
Grafické zpracování
6.4.1.
Použitý software
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.2 Venkovní vedení VN - všeobecně
Při budování venkovního vedení se vychází z normalizované řady napětí od 1kV do 52kV s vodiči nad zemí, které jsou umístěny na podpěrách. Nejpoužívanější jsou sítě se jmenovitým napětím 22kV a 35kV. [4]

Vodiče
Pro venkovní vedení se používají vodiče:
- holé,
- jednoduché izolované,
- slaněné izolované.
Jednoduché izolované vodiče jsou běžné holé vodiče opatřené základní izolací. V případě slaněných izolovaných vodičů se rozumí vodiče se základní i ochranou izolací jednotlivých fází.
Jako vhodné materiály se doporučují vodiče z hliníku, jeho slitin nebo kombinace hliníku s ocelovou duší (AlFe).
Izolátory
Charakteristiky izolátorů jsou uvedeny v technických podmínkách výrobců a kontrolují se podle ČSN 34 8002 (Keramické izolátory. Zkoušení izolátorů pro venkovní vedení).
Izolátory se rozdělují z hlediska provedení na izolátory typu A (neprůrazné) a typu B (průrazné).
Konstrukční součásti
- armatury,
- konzoly,
- upevňovací a spojovací materiál,
Stožáry
Při návrhu stožárů se vždy uvažují zatížení stálá, působící spolu se zatíženími krátkodobými nebo mimořádnými. Stožáry musí zároveň vyhovovat montážnímu zatížení podle specifikace dodavatele vedení.
Ochrany vedení
Venkovní vedení se chrání před přepětím dle ČSN 33 3060 (Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před přepětím) a ČSN 38 0810 (Použití ochran před přepětím v silových zařízeních). Dále se ochrana musí řešit tak, aby se vyhovělo podmínkám ochrany před nebezpečným dotykovým a krokovým napětím podle ČSN 33 2000-4-41 (Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem). Před účinky zkratových proudů se vedení chrání podle ČSN 33 3020 (Elektrotechnické předpisy. Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě), ČSN EN 60865-1 (Zkratové proudy – výpočet účinků. Část 1: Definice a výpočetní metody).

2 Metodika měření
Pro určení polohy bodů byla použita technologie GNSS, polygonometrická měření (polygonové pořady oboustranně připojené a orientované), metoda volného stanoviska a popřípadě metoda rajónu. Výšky se určovaly převážně trigonometricky.
Získané údaje umožnily vyhotovit geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby vedení VN 22kV - mj. podélných profilů izolovaného vedení VN 22kV, které byly zaměřeny tak, aby bylo vystiženo jak samotné vedení tak všechny terénní nerovnosti."

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat, tabulek a vzorců. Rozsah čistého textu je cca 14,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21843
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse