Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců v ČR

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje obecné informace pro cizince jak z členských zemích EU, tak i z nečlenských zemích EU, kteří mají zájem pracovat v ČR. Dále práce obsahuje odkazy na různé internetové portály, které např. pomáhají cizincům najít práci. V další části mojí práce se autorka zaměřila na statistiky počtu cizinců v ČR od roku 1993 po rok 2007 a jejich zaměstnanost od roku 1997 až 2006.

Obsah

1.
Úvod
2.
Informace pro zájemce o práci v České republice
2.1
Pro občany EU / EHP
2.1.1
Registrační postupy, pracovní povolení a povolení k pobytu
2.1.2
Jak najít práci?
2.2
Pro občany neelejských zemí EU / EHP
3.
Počet cizinců v České republice
3.1
Vývoj počtu cizinců s trvalým pobytem a dlouhodobými pobyty nad 90 dnů v letech 1993 – 2006
3.1.2
5 nejčetnějších státních občanství v České republice k 31.12. 2006
3.2
Počet cizinců k 31.8. 2007
4.
Zaměstnanost cizinců
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2.1 Pro občany EU/EHP

2.1.1 Registrační postupy, pracovní povolení a povolení k pobytu
Pracovní povolení
Občané Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru) či Švýcarska nepotřebují pro práci v České republice pracovní povolení. V případě nástupu do zaměstnání má zaměstnavatel povinnost nejpozději v den nástupu zaregistrovat „cizince“ na příslušném úřadu práce. Po ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel rovněž povinen „cizince“ odhlásit a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Povolení k pobytu
Po vstupu České republiky do Evropské unie můžete jako občan členského státu Evropské unie vstupovat a pobývat na území ČR bez zvláštního omezení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. K pobytu do 3 měsíců nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pobytu. V případě, že chcete pobývat na území ČR po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), máte nárok zažádat o vydání „povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“.

Žádost o povolení k pobytu
Žádost o povolení k pobytu si můžete podat na zastupitelském úřadu ve státě bydliště nebo přímo na cizinecké policii v České republice. Budete mimo jiné ještě potřebovat cestovní doklad a doložení účelu pobytu (např. pracovní smlouva). V případě jiného pobytu než za účelem zaměstnání potřebujete ještě doklad o zdravotním pojištění. Pokud Vás doprovází rodinný příslušník, budete ještě dokládat potvrzení, že je rodinným příslušníkem (závislou osobou).

Ohlašovací povinnost
Občan EU je povinen do 30 dnů ode dne vstupu na území ohlásit na cizinecké policii místo pobytu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů.
Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelem
Povolení k zaměstnání musí mít i cizinec, jenž bude vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k této práci vyslal na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse