Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Záření absolutně černého tělesa - prezentace

Záření absolutně černého tělesa - prezentace


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace na téma záření absolutně černého tělesa obsahuje jeho vymezení, model i znění některých zákonů, které se k němu vztahují.

Obsah

1.
Co je absolutně černé těleso
2.
Model absolutně černého tělesa
3.
Tepelné záření
4.
Wienův posunovací zákon
5.
Graf záření černého tělesa
6.
Stefanův-Boltzmannův zákon
7.
Max Planck

Úryvek

"ABSOLUTNĚ ČERNÉ TĚLESO
Libovolná teplota

Nezávisí na materiálu ani na stavu povrchu

Plně pohlcuje záření
Model absolutně černého tělesa
Tepelné záření
Čím více černé těleso pohltí záření o to víc se bude zvyšovat jeho teplota

Wilhem Wien -> Wienův posunovací zákon

Wienův posunovací zákon
„Součin vlnové délky, na kterou připadá maximální intenzitou vyzařování černého tělesa při termodynamické teplotě T. (Tato teplota je konstantní)“

λmT = b


Stefanův – Boltzmannův zákon
„Intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa“

Me = σT4

Max Planck
Zjednodušující předpoklad
kvanty"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, graf a nákres.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517402271908d.zip (80 kB)
Nezabalený formát:
Zareni_absolutne_cerneho_telesa.ppt (178 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse