Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zásady komunikace s klienty

Zásady komunikace s klienty

Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou komunikace s klienty zdravotnických zařízení, jak se k jednotlivým skupinám lidí chovat, složky komunikace, komunikační proces, desatero komunikace od Křivohlavého a jiné.

Obsah

1.
druhy komunikace
1.1.
Neverbální komunikace
1.1.1
Sdělujeme jí
1.1.2
Složky neverbální komunikace
1.1.2.1
Mimika
1.1.2.2
Mimika
1.1.2.3
Haptika
1.1.2.4
Gestika
1.1.2.5
Proxemika
1.1.2.6
Posturologie
1.1.2.7
Kinezika
1.2.
Verbální komunikace
1.2.1
Srozumitelnost naší řeči
1.2.1.1
Volba slov
1.2.1.2
Jednoduchost sdělení
1.2.1.3
Souvislost
1.2.1.4
Výstižnost
1.3.
Paralingvistika
2.
Komunikační proces
2.1
Mluvčí (komunikátor)
2.2
Příjemce (komunikant)
2.3
Zpráva (komuniké)
2.4
Zpětná vazba
2.5
Situační kontext
2.6
Komunikační kanál
2.7
Komunikační šum
2.8
Komunikační dopad
2.9
Komunikační média
3.
Bariéry v komunikaci (komunikační bariéry)
4.
Morální a etická stránka komunikace
4.1
Devalvace
4.2
Evalvace
5.
Desatero komunikace od Křivohlavého
6.
Pravidla komunikace při jednání s nevidomým
7.
Pravidla komunikace při jednání s neslyšícími
8.
Pravidla komunikace při jednání s tělesně postiženými
9.
Pravidla komunikace při jednání s mentálně postiženými

Úryvek

"Komunikace = způsob dorozumívání se.
1. Druhy komunikace:
1.1. Neverbální komunikace = mimoslovní
Neboli nonverbální komunikace, je souhrn mimoslovních sdělení. Tento druh komunikace je vývojově starší, méně ovládaná vůlí a předchází slovní komunikaci a umocňuje jí.
1.1.1 Sdělujeme jí: své pocity, zájem a náklonnost, vytváření dojmu o druhých a snahu o ovlivnění druhých.
1.1.2 Složky neverbální komunikace:
1.1.2.1 mimika – výraz obličeje, tento výraz o vás prozradí, v jaké jste náladě, zda druhého rádi vidíte a jaké k němu aktuálně chováte city
1.1.2.2 mimika – kontakt očí, oční kontakt je velmi důležitý, i tento o vaší náladě hodně vypoví
1.1.2.3 haptika – kouzlo podání ruky, lidský dotyk
1.1.2.4 gestika – neboli gestikulace, sdělování gesty, kulturně standardizovaný pohyb
1.1.2.5 proxemika – sdělování vzdáleností ve vzájemném styku
1.1.2.6 posturologie – sdělování držením těla
1.1.2.7 kinezika a její součást gestika – bohyby celého těla a rukou

1.2. Verbální komunikace = slovní
Z latinského verbum = slovo. Vyjadřuje komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči. Tento druh komunikace je vývojově mladší, lépe ovládána vůlí.
1.2.1 Srozumitelnost naší řeči
1.2.1.1 volba slov – přiměřená slovníku druhého člověka
1.2.1.2 jednoduchost sdělení – čím je věta kratší (například má-li jen 5-7 slov), tím je srozumitelnější
1.2.1.3 souvislost – pro českou větu platí, že „pořádek slov ve větě je sice volný, ale ne libovolný“
1.2.1.4 výstižnost – schopnost vyjádřit podstatu

1.3. Paralingvistika
Neboli prajazyk, zkoumá zvukovou stránku verbální komunikace. Dělíme jí na přímou a nepřímou, záměrnou (vědomou) a bezděčnou (nevědomou).
- Rychlost naší řeči – mluví pomalu (až příliš pomalu), mluví středně rychle, mluví velmi rychle
- Hlasitost slovního projevu – velmi tichá (šepot), v mezích normálu, hlasitá (hlučná)
- Tón hlasu (výška tónu řeči – hlubší hlas = bas, alt, v mezích normálu a vyšší hlas = tenor a soprán
- Barva hlasu
- Intonace – „melodie věty“ – stále stejná (monotónní), přirozená a přehnaná intonace („téměř zpívá“)
- Přízvuk – nesprávným kladením přízvuku můžeme znesnadnit porozumění toho, co mu říkáme
- Důraz – ve větě může pomoci posluchači v orientaci"

Poznámka

VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28560
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse