Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté

Závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi krátké shrnutí původně zpracovávané pro rozsáhlejší diplomovou práci na téma závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté. O tomto tématu je toho na internetu celkem málo, takže se informace mohou hodit.

Obsah

1.
Základní informace

Úryvek

"Cílem Praktické školy jednoleté je rozšíření teoretických a praktických dovedností žáka, které získal během povinné školní docházky. Toto vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Samotný obsah závěrečné zkoušky vychází z odborných předmětů, ve kterých se žák během celého roku vzdělával. Obsah a organizace těchto zkoušek se řídí platnými předpisy. Žák po úsěpšném absolvování dostane vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami (dále SVP) upravuje zákon č. č. 561/2004 Sb., o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Dále pak vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT), obzvláště vyhláška 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podle těchto norem se pak realizuje vzdělávání žáků se SVP realizuje buď ve speciální školách, nebo ve školách běžných.
Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Vzdělání je pro takové žáky zajišťováno buď formou individuální integrace, formou skupinové integrace, ve speciálních nebo běžných školách. Každý žák pak dostává individální vzdělávací plán, který se stanovuje podle potřeb každého žáka. Tento individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, ze závěrů pedagogického šetření či psychologického posudku školského zařízení a stává se poté nedílnou součástí dokumentace žáka."

Poznámka

UK, Práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55552d196fc3d.zip (53 kB)
Nezabalený formát:
Zaverecne_zkousky.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse