Název Goodness Staženo

Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá otázkami tolerance české mládeže vůči cizincům, případně uprchlíkům. Autorka dělí práci na dva samostatné úseky - teoretický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

178x

Projevy tvořivosti ve výuce oboru dámská krejčová - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

69x

Závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté

Jedná se o velmi krátké shrnutí původně zpracovávané pro rozsáhlejší diplomovou práci na téma závěrečné zkoušky v praktické škole jednoleté. O tomto t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

58x

Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Práce se zabývá aktuálními poznatky z oblasti globálního oteplování. V první části jsou analyzovány teorie vysvětlující současné globálního oteplování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

33x

Specifické poruchy učení - diplomová práce

Diplomová práce se zaměřuje na alternativní přístupy k žákům se specifickými poruchami školních dovedností během výuky. Úvodní část se zabývá osobnost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

28x

Agresivita a šikana žáků základních škol - teoretická část diplomové práce

Diplomová práce se zabývá agresivitou a šikanováním žáků na základních školách a na základních školách praktických. Zde předložená, teoretická, část s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

17x

Management e-learningového kurzu - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá managementem e-learningového kurzu ve výukovém prostředí Moodle. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se e-learn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

13x

Waldorfská škola: rytmus a další zvláštnosti ve výuce cizých jazyků - německy

Teoretická část této práce podává základní informace o waldorfském pedagogickém hnutí. Následující kapitoly této práce jsou zaměřeny na vyučování cizí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

10x

Psychologie profesí syntetických oborů: možnosti výuky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity - diplomová práce

Práce je uceleným přehledem syntetických oborů, včetně konkrétních profesí, které se s nimi pojí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociální práce

10x

K problematice pedagogicky anormativního chování žáků střední školy - diplomová práce

Diplomová práce zpracovává v teoretické a empirické rovině problematiku anormativního chování žáků střední školy. Seznamuje s historií střední školy, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie, Sociologie

9x
1  2  »