Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zbožíznalství - hodnocení a ochrana zboží - výpisky z přednášek

Zbožíznalství - hodnocení a ochrana zboží - výpisky z přednášek


Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek předmětu Zbožíznalství. Stručně popisuje hodnocení a ochranu zboží. Uvádí definici základních pojmů. Věnuje se ochraně zboží konzervací a povrchovou úpravou. Charakterizuje vlivy snižující užitnou hodnotu zboží.

Obsah

1.
Hodnocení a ochrana zboží
1.1.
Zboží
1.2.
Užité vlastnost
1.3.
Užitná hodnota zboží
1.4.
Jakost zboží
1.5.
Měřitele vlastností
1.6.
Zbožíznalství
1.7.
Subjektivní metody
1.8.
Objektivní zkoušky
1.9.
Hodnocení zboží
2.
Ochrana zboží konzervací a povrchovou úpravou
2.1.
Konzervace
2.1.1.
Metody konzervace potravin
3.
Vlivy snižující užitnou hodnotu zboží
3.1.
Mechanické vlivy
3.2.
Chemické vlivy
3.3.
Biologické vlivy
3.4.
Klimatické vlivy
3.5.
Společenské vlivy

Úryvek

"2. Ochrana zboží konzervací a povrchovou úpravou

• Konzervace – Ochrana zboží před zkázou prodloužením doby uchovatelnosti. U potravin spočívá v zamezení činností enzymů a mikrobů zdravotně nezávadnými způsoby. Při ošetřování průmyslových výrobků z organických hmot je dovoleno aplikovat i jedovaté látky, pokud jejich používání nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí (prostředky proti molům a plísním ). Strojírenské výrobky se konzervují nanášením pasty složené z olejů, vazelíny, parafínu a olejů, při předpokladu, že do půl raka budou uvedeny do provozu. Strojírenské výrobky odesílané loděmi do tropů jsou navíc opatřeny inhibitory koroze. Jde o chemické látky, které se teplem odpařují a jejich páry vytvářejí v obalech netečné prostředí brzdící korozi. Dlouhodobá konzervace strojírenských výrobků spočívá v jejich ochraně pokováním a nátěrovými hmotami.

• Konzervace potravin využívá několik metod.
1. Usmrcování mikrobů – Zahříváním do 100 °C – pasterací, hyne většina mikrobů. Chuť potravin se nemění. Při sterilizaci nad 100°C se zničí všechny mikroby. Uložením potravin do uzavřeného obalu vzniknou trvanlivé konzervy. Na tepelném ničení enzymů je založeno spařování zeleniny určené k mražení a sušení.

2. Úprava prostředí – Chlazením se látková výměna bakterií, kvasinek a plísní zpomalí. Odebráním vody se znemožní látková výměna úplně, takže se mikroby nemohou množit. Chemické zásahy do potravin (ocet, kyselina mléčná, kyselina benzenová, sorbové mikroby ) neodpovídají zdravé výživě.

3. Vylučování mikrobů z prostředí – Provádí se jemnou filtrací. Při konzervaci se zlepšuje stravitelnost potravin a upravuje se jejich chuť. S délkou skladování se snižuje jejich biologická hodnota. Nejšetrnější konzervací je pro většinu potravin zmrazení pod -18°C"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4902c87729c47.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zboziznalstvi_hodnoceni_zbozi.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse