Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje představení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, hodnotí její historii, organizační strukturu a právní úpravu. Dále se věnuje fondům společnosti, jejich zákazníkům a popisu náplně preventivní péče v rámci této pojišťovny.

Obsah

Úvod
1
Historie zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR
2
Organizační struktura zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR
3
Právní úprava v oblasti veřejného zdravotního pojištění
4
Fondy zdravotních pojišťoven
4.1
Fondy obecně
4.2
Fondy zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR
5
Pojištěnci
5.1
Celkový počet pojištěnců
5.2
Věková struktura pojištěnců
6.
Preventivní péče
6.1
Preventivní zdravotní péče
6.2
Vynakládání prostředků na preventivní program
6.3
Počty pojištěnců využívajících preventivní program
Závěr
Seznam literatury
Seznam zkratek
Seznam příloh

Úryvek

"4 Fondy zdravotních pojišťoven

Hospodaření zdravotních pojišťoven se provádí prostřednictvím fondů, jejichž tvorba
a čerpání je stanoveno vyhláškou Ministerstva financí ČR.

4.1 Fondy obecně

Základní fond slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a dalších příjmů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond je tvořen platbami pojistného na veřejné zdravotní pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a je tvořen platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny

Rezervní fond kryje neočekávané výkyvy ve spotřebě základního fondu, finanční prostředky na založení rezervního fondu poskytuje státní rozpočet ČR. Tvoří se z přídělů z pojistného převodem části zůstatků základního fondu. Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění v posledních tři kalendářní roky. Pojišťovna může použít nejvýše 30 % finančních prostředků rezervního fondu k nákupu státních cenných papírů se státní zárukou, cenných papírů vydaných obcemi. Rezervní fond používá Pojišťovna ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případě vyskytnutých onemocnění a přírodních katastrof. Zaměstnanecká pojišťovna je povinna rezervní fond naplnit do 3 let ode dne získání povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění.

Provozní fond slouží k úhradě provozních výdajů pojišťovny, zdroje jsou přiděly ze Základního fondu, darů, výnosů z prodeje dlouhodobého majetku.

Sociální fond slouží k zabezpečení sociálních a kulturních potřeb. Tvoří jej 2 % ročních mzdových prostředků, dary, splátky půjček zaměstnanců."

Poznámka

Obsahuje tabulky, v čistém textu bez příloh se jedná zhruba o 10 stran textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse