Želvy


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátký referát o mořských želvách, který popisuje nejen rozdíly mezi jejich mořskými a suchozemskými druhy, ale zabývá se také jejich rozmnožováním a zástupci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozdíly mezi želvami
3.
Fyziologie želv
4.
Mláďata
5.
Zástupci

Úryvek

"Proti suchozemským želvám mají mořské želvy místo končetin ploutve. Horní část krunýře nazývaná karapax je více zploštělá než klenutá, a proto želvy mořské nemohou vtáhnout hlavu do dutiny krunýře jako želvy suchozemské. Želvy se živí různorodou potravou včetně medúz, ryb, olihní, mlžů, přisedlých vilejšů a různých mořských rostlin.
Mořské želvy jsou nejneškodnější ze všech mořských plazů, ale současně lidmi jedním z nejvíce pronásledovaných mořských živočichů. Mořské želvy se již velmi dlouhou dobu loví jako potrava a také jejich vejce se konzumují. Krunýře se využívají k výrobě ozdobných předmětů ze želvoviny, rámečků na brýle nebo suvenýrů pro turisty. Přežití více druhů želv je v současné době ohroženo. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_biox0008.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zelvy.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse