Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Země Koruny české po roce 1526

Země Koruny české po roce 1526


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějepisu v hlavních bodech sledují situaci v českých zemích od smrti Ludvíka Jagellonského po vydání Rudolfova majestátu v roce 1609.

Obsah

1.
Konec vlády Jagellonců
2.
Ferdinand Habsburský a jeho vláda
3.
Náboženská situace v zemi
4.
Maxmilián II., Rudolf II.

Úryvek

" osudná smrt českého (a uherského) krále Ludvíka Jagellonského u Moháče (1526)
 vojenský střet s Turky
• počátek jejich expanze do střední Evropy
• už 3 roky po moháčské bitvě poprvé ohrozí Vídeň
 bitva na jihu dnešního Maďarska

 osmanská miniatura – vlevo křesťanská vojska Ludvíkova a vpravo vojska sultána Sülejmana
 země Koruny české – volební monarchie
 více rodů usilovalo o českou korunu
 výhody Habsburků
 Ferdinand Habsburský byl manžel Ludvíkovy sestry Anny
 prestiž habsburského rodu
 ekonomická (pouze domnělá) síla rodu
 nevýhoda Habsburků
 byli to katolíci
 země Koruny české v té době – legální dvojvěří (platí zde ještě kompaktáta)
 Jagellonci byli také katolíci, ale díky jejich slabé vládě nebyli schopni tento stav změnit
 Ferdinand Habsburský
 bratr císaře Karla V.
 už za jeho života se stal v Říši jeho spoluvládcem
 po jeho abdikaci ho také nahradil
 pragmatik – augšpurský náboženský mír (cuius regio, eius religio)

 za českého krále zvolen Ferdinand Habsburský (1526 – 1564)
 volební kapitulace – slib panovníka zachovávat zemské svobody (např. dvojvěří, vliv šlechty na vládu ve státě, sídlo panovníka v Praze)
 změna povahy panovnické moci
 Ferdinand sídlí už ve Vídni
 programově posiluje panovnickou moc
• rozpor s tím, k čemu se zavázal ve volebních kapitulacích
 1. střet krále se stavy (šlechta a města)
 1547-8
 v souvislosti s bojem bratra Karla se šmalkaldským spolkem
 domácí šlechta se mu postavila na odpor
• nechtěla bojovat v konfliktu, který se jí netýkal (za hranicemi země)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510ce0bca6b53.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zeme_Koruny_ceske_po_roce_1526.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse