Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zemské těleso a jeho pohyby

Zemské těleso a jeho pohyby


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin seznamují s pojmy a poznatky spjatými s tvarem, rozměry a pohyby planety Země.

Obsah

1.
Vývoj poznatků o tvaru Země do raného novověku
2.
Geoid, elipsoid, referenční koule
3.
Rozměry a pohyby Země
4.
Zeměpisné souřadnice a další pojmy
5.
Důsledky oběhu Země okolo Slunce
6.
Slapové jevy

Úryvek

"Vývoj poznatků o Zemi
- starý Egypt (3000 př. n. l.)
- sluneční kalendář » vyspělé zemědělské práce
- představovaly si zemi, jako nějaký disk
- homérovské Řecko 12 - 8 st. př. n. l. (Zemi si představovali, jako jákysi disk, z jehož vrcholu vytékají řeky a dále se vlívají dole do oceánu
- archaické řecko (8-6 st. př. n. l. (Zemi si představovali, jako jákysi kmitajíci disk - zemětřesení)

- klasické řecko 6-4 st. před našim let. ( Pythagoras = Názor, že Země je kulatá, ale je středem vesmíru (geocentrický názor)
- 1. n. l. Ptolemaios » sestavil mapu, která se používala až do Kolumba
- 16 st. Mikuláš Koperník (vědecky dokázal, že Země je kulatá, a názor,že Slunce je středem naší soustavy a planety obíhají kolem něj (heliocentrický názor) )

----------------------------------------------------------------------------

geoid - nepravidelné těleso (nelze matematicky popsat) = je to těleso, který pomyslně obkresluje povrch moře a oceánu i skrz souš)
elipsoid = útvar, který vznikne rozrotování elipsy a lze matematicky popsat » používá se pro výpočti o Zemi
Referenční koule = zjednodušený elipsoid = zbroušená koule » používají ji kartografové

Poloměr Země = 6378 km
povrch = 510 mil km2
obvod rovníku = 40 000 km
Rozdíl polomětu elipsy = 43 km

POHYBY ZEMĚ A JEJICH DŮSLEDKY
oběh kolem slunce = 365 dní 5 hod 48 min(tropický rok)
otáčení okolo osy (1 otočka) = 23 hod 56 min 4 s (hvězdný den)

nebeská sféra = zdánlivá polokulovitá plocha, na kterou se promítají nebeská tělesa
světový rovník = průsešnice roviny rovníku a nebeské sféry

Zeměpisné souřadnice =

zeměpisná šířka:
- rovník = 0 st.
- na S = severní
- na J = jižní

- 23,5 st. obratník Raka - S; Kozoroha - J;
- 66,5 st - polární kruhy

zeměpisná výška:
- od Greenwitch na Z = západní výška; na V = východní výška
- pásma jsou po 15 st.
- x. 15 = osa časového pásma » Greenwitch je na ose
- na Z se odečítá GTM
- na V se přičítá GTM"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e293e671a9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zemske_teleso_pohyby.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse