Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Židovské svátky

Židovské svátky


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou poznámek rozebírá židovské svátky, a to jak šábes, tak svátky biblické i historické. Nevynechává ani zvyky při narození dítěte.

Obsah

1.
Šábes
2.
Biblické svátky
2.1.
Vysoké svátky (Nový rok)
2.2.
Poutní svátky
2.2.1.
Sukot
2.2.2.
Pesach
2.2.3.
Šarnot
3.
Historické svátky
3.1.
Chanuka
3.2.
Purim
4.
Narození dítěte

Úryvek

"BIBLICKÉ SVÁTKY
1. vysoké – Nový rok – Rošha –šana
- změna letopočtu a 1. tišri- nepracujese
- podzim – pol. září- říjen
- ne veselé, ale rozjímání, vzpomínání, půst, bohoslužba
- hud. nástroj Šofar  svolávání ¨
- chléb do potoka = odplavení hříchů
- Den smíření – Jom kipur- půst

2. poutní – Sukot = „svátek stanů“ (jednoduché obydlí bez střechy)
- 8-9 dní(země mimo Izrael)
- podzim
- poseldní den = „Radostz tóry“  svitky tryse čtou znovu

Pesach
- překročení
- březen – duben
- když odcházeli z Eg. nestihli péct chléb → z nekvašeného chleba- macesy
- pesachová phagoda – vyprávění o putování
- sederové večery – 5 symbolů pokrmů
 vajíško,kost z berana, brambory, trpké byliny (symbolotroctví), kaše

Šarnot
- po 7 týdnech od Pesachu
- 2 dny
- darování tóry

HISTORICKÉ
Chanuka
- sv. svtel, sv.zasvěcení
- 2. st. AJC – Judeu ovládají syrští panovníci
 zakazují židům náb.  nutí jim polyteismuss
 164 – osvobozen Jeruzalém chrám
- postaven v 10. st. – Šalamounem
- zničen 586 Bybyloňany
- 2. chrám zničenŘímany – zbyla zeď nářků
- slaví se večer
- zapaluje se svícen s 8 rameny- CHANUKA – 9 rameno Šámes – sluha"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x478775d0c978f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zidovske_svatky.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse