Židovství


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje pojem žid, zabývá se tím, kdo to je. Velmi stručně líčí dějiny židů od biblické doby až do druhé světové války. Popisuje také knihy židovské víry a tradice.

Obsah

1.
Žid
2.
Stručné dějiny
3.
Knihy židovské víry a tradice.

Úryvek

"Židovská víra a tradice jsou zachyceny v literatuře, která vznikla už ve středověku a pokračuje dodnes. Knihy jsou psány hebrejsky, ale také arménsky. Židovská bible se člení na 3 části: Tóru – Mojžíšův Zákon, Proroci a Spisy. Židé mají i ústní zákon tzv. Talmud. Sabat, den odpočinku začíná v pátek po západu slunce a končí sobotní nocí. Je to svátek, který připomíná, že Bůh sedmého dne odpočíval. Žid tento den nevaří, nešije, nemanipuluje s penězi ani nepoužívá dopravní prostředky. Pokrmy musí být v tento den obřadné. V židovském kalendáři se roky počítají od stvoření světa. Rok začíná na podzim a odpovídá lunárnímu cyklu o 354 dnech. Ostatní svátky jsou Pesah (Velikonoce), trvá 8 dní a připomíná odchod z Egypta. Roš hašana – hlava, je židovský Nový rok. Chanuka je svátek světel, koná se v den zimního slunovratu a připomíná obnovení bohoslužeb v znovu svěceném jeruzalémském chrámu po pronásledování řeckými kolonizátory. Po osm dní se zapaluje každý den nová svíce na jeruzalémském osmiramenném svícnu."

Poznámka

Práce částečně čerpá z http://www.inex.cz/referaty/referat.asp?id=4564. Může sloužit jen k základní orientaci, některé z klíčových událostí dokonce pomíjí. Také tradice a knihy nejsou popsány příliš podrobně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454dd8727610d.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Zidovstvi.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse