Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Živnostenská správa

Živnostenská správa


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce důkladným způsobem rozebírá právní úpravu problematiky živnosti. Po jejím vymezení následuje přehled souvislostí provozování živnosti. Dále jsou vyloženy povinnosti podnikatele, otázka vzniku živnostenského oprávnění či náležitosti žádosti o živnostenský list. Prostor je rovněž věnován živnostenskému úřadu a rejstříku.

Obsah

1.
Právní prameny
2.
Živnost a její vymezení
3.
Provozování živnosti
3.1.
Provozování živnosti
3.2.
Podmínky provozování živnosti
3.3.
Překážky provozování živnosti
3.4.
Problematika odpovědného zástupce
4.
Provozovny
5.
Povinnosti podnikatele
6.
Živnostenské oprávnění
6.1.
Vznik
6.2.
Druhy živností
6.3.
Rozsah a zánik
7.
Živnostenský list a koncesní listina
7.1.
Žádost o živnostenský list
7.2.
Koncesní listina
8.
Živnostenský rejstřík
9.
Živnostenské úřady

Úryvek

"Právní prameny

- Zákon o živnostenském podnikání 455/1991 Sb.
- Zákon o živnostenských úřadech 570/1991 Sb.

Živnost

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

Živností není:
1) Provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě
2) Živností není činnost fyzických osob:
a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a dalších zdravotnických pracovníků
b) veterinárních lékařů
c) advokátů, notářů soudních exekutorů
d) znalců a tlumočníků
e) auditorů daňových poradců
f) autorizovaných architektů

3) Živností dále není:
a) činnost bank, pojišťoven
b) pořádání loterií
c) hornická činnost
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu
e) zemědělství
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,
g) zacházení s návykovými látkami
h) zahraniční obchod s vojenským materiálem
i) nabízení, poskytování sexuálních služeb za úplatu
j) výchova a vzdělávání ve školách
k) projektování pozemkových úprav
l) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami
m) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů
n) provozování pohřebišť
o) provozování ZOO
p) archivnictví"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f86f2c8a69ac.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Zivnostenska_sprava.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse