Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Živočichové, prvoústí (maturitní témata 10 - 12)

Živočichové, prvoústí (maturitní témata 10 - 12)


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje tři podrobně zpracovaná maturitní témata týkající se živočišné říše obecně a posléze prvoústých živočichů. Zpracování je obsáhlé, takže si každý najde v jednotlivých otázkách kapitolu, která mu nejvíce vyhovuje, bylo by ale dobré naučit se důležité základy ke každému z témat.

Obsah

10.
Živočichové
Prvoci
Houby (Porifera)
Žahavci (Cnidaria)
Žebernatky (Ctenophora)
11.
Prvoústí I
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
12.
Prvoústí II - Členovci
Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)
Klepítkatci (Chelicerata)
Žabernatí (Crustacea)
Vzdušnicovci (Tracheata)

Úryvek

"10. Živočichové /prvoci, houby, žahavci, žebernatky/
Prvoci nejjednodušší a vývojově nejnižší živočichové heterotrofní i autotrofní žijí všude – volně i paraziticky tělo tvoří 1 buňka – vykonává všechny základní funkce různé pohybové orgány na povrchu těla plazmatická membrána nebo pelikula pulsující vakuola – odstraňuje vodu; chrizolamiarum – uložené zásobní látky opora, ochrana: pelikula (vystužuje buňku),
pancířky, schránky, tyčinky, axostyl pohyb: panožky, bičíky, brvy, undulující membrány trávení: buněčná ústa, buněčný hltan, potravní vakuola, buněčná řiť smysly: stigma (světločivná fce), brvy a bičíky (hmat. fce) jádro: většinou 1, někdy více (mikronucleus a makronucleus u obrvených) rozmnožování:
o nepohlavně: dělení, pučení, schizogonie (mnohonásobný rozpad)
o pohlavně: gamogonie (makro a mikrogameta); konjugace (výměná části mikronukleu)
Zástupci
BIČÍKOVCI na povrchu mají pelikulu pohybují se pomocí 1 nebo více bičíků žijí jednotlivě nebo v koloniích v nepříznivých podmínkách vytváří cystu
o trubénky
 žijí volně i v koloniích, 1 bičík
 trubénka Haeckelova
o bičivky
 charakteristické organelou kinetoplast – pozměněná mitochondrie
 1-2 bičíky (undulující membrána – blankou spojený bičík s povrchem těla)
 většina žije paraziticky
 trypanosoma spavičná (Trypanosoma gambiense) - parazit krevní plazmy, způsobuje spavou nemoc, přenáší ji moucha tse-tse
 T. brucei (nemoc skotu)
 Leishmania donovani (intracelulární parazit obratlovců)
o bičenky
 paraziti
 nejčastěji 4 bičíky a více
 v těle axostyl – zpevňovací osní vlákno
 bičenka poševní
 lamblie střevní
KOŘENONOŽCI různý tvar, tvorba panožek někteří tvoří schránky
o měňavky
 jednoduchá tělní stavba – netvoří schránky
 panožky
 hlavně ve sladké vodě
 měňavka velká
 m. zemní; m. úplavičná; m. střevní; m. zubní
o krytěnky
 sladkovodní,
 tvoří si schránky z organické hmoty s jedním otvorem
 rozlitka hruškovitá
 štítovka
o dírkonošci
 mořští – hlavně u dna
 vícekomůrkové schránky z látky podobné chitinu + zrnka písku + CaCO3 (většinou)
 nitkovité panožky (vycházejí z mnoha malých otvůrků) – chytají potravu
 Globigerina (kulovinka) - globigerinové bahno – vzniká z usazených schránek Globigeriny na mořském dně  vápencové nebo křídové vrstvy
Živočichové x Rostliny
živočichové:
rostliny: heterotrofní organismy eukaryotická živočišná buňka zásobní látky: tuk, glykogen aktivní příjem potravy, schopnost pohybu rozmnožují se většinou pohlavně autotrofní organismy eukaryotická rostlinná buňka fotosyntetizují – přeměna jednoduchých anorg. l. v látky organické; produkují kyslík
Maturitní témata z biologie
 Nummulites (penízkovci)
MŘÍŽOVCI mořští planktonní prvoci většinou mají kostřičku z jehlic z SiO2 radioláriové bahno – vzniká ze schránek na dně moří po odumření buněk
SLUNIVKY sladkovodní nitkovité panožky – vyztužené osním vláknem někdy mají schránky"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x554abf1d552abc.zip (862 kB)
Nezabalený formát:
Zivocichove__prvo_st__MaturitnI_temata_z_biologie.pdf (907 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse