Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní prostředí ČR a města Bílovice

Životní prostředí ČR a města Bílovice

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá životním prostředím v České republice a pak konkrétně ve městě Bílovce. Věnuje se aspektům prostředí jako je voda, energie nebo doprava. Dále pojednává o jevech, které představují pro životní prostředí nebezpečí. Závěr potom popisuje ekoprůmyslovou revoluci a ekologické aspekty podnikové strategie.

Obsah

1.
Životní prostředí České republiky
2.
Voda
3.
Hospodaření s energií
4.
Doprava
5.
Životní prostředí města Bílovce
5.1
Přírodní podmínky a prvky, poloha
5.2
Ukládání tuhého domovního odpadu
5.3
Územní systém ekologické stability
5.4
Vliv dopravy
5.5
Vyhodnocení záboru půdy
5.6
Biocentra regionálního významu
6.
Škody z titulu znehodnocování životního prostředí
6.1
Novela
6.2
Nebezpečné faktory a havárie
6.3
Škody na lidském zdraví
6.4
Les
6.5
Ovzduší
7.
Praktické uplatnění ekologické politiky u nás
7.1
Odstraňování odpadů
8.
Ekoprůmyslová revoluce
9.
Ekologické aspekty podnikové strategie

Úryvek

„Voda
Současný stupeň narušení vodního prostřední plně odpovídá celkově nepříznivému stavu ostatních složek životního prostředí. Poškozením lesních porostů imisemi a následnou ztrátou hydrologických funkcí lesa je hluboce a dlouhodobě porušen přirozený odtokový režim ve značné části vodohospodářsky významných oblastí. Rozkolísáním odtokových poměrů se zvyšuje nebezpečí povodní a vodní eroze s nepříznivými důsledky na kvalitu půdního fondu. Z hlediska jakosti jsou přirozeně se vyskytující vody ovlivněny zejména kvalitou srážek, vegetačním krytem a geochemickým prostředím. Již na počátku cyklu oběhu vody dochází ke kontaminaci vodních srážek škodlivinami z ovzduší. V současné době jsou podzemní vody v rozsáhlých územích plošně kontaminovány chemikáliemi používanými v zemědělství, lokálně průsaky ze skladů, skládek, produktovodů a infiltrací znečištěné vody, vodních toků a haváriemi. Zvláště závažné je tzv. plošné znečištění, které je způsobeno zejména plošnou aplikací hnojiv a chemických prostředků a drobnými rozptýlenými zdroji. Další závažnou příčinou znečišťování povrchových a podzemních vod jsou četné havárie způsobené zejména ropnými látkami. Kanalizace jsou v průměru v ještě horším stavu než vodovody. Čistírny odpadních vod chybějí nebo nevyhovují v řadě měst. Mnoho provozovaných čistíren je přetíženo. V provozu čistíren se objevují výrazné problémy zejména v nakládání s kaly.

Hospodaření s energií
Vysoká energetická náročnost spolu s mimořádně vysokým podílem tuhých paliv v tuzemské spotřebě se nepříznivě odrážela ve zhoršování životního prostředí. Současnou situaci v energetickém hospodářství lze charakterizovat jako krizovou, což se projevuje :
- v relativní nadvýrobě energie
- ve vztahu k přírodnímu bohatství a životnímu prostředí
- v nízké hospodárnosti a efektivnosti palivoenergetického komplexu.

Největší podíl na výrobě elektřiny mají tepelné elektrárny. Řada vybudovaných elektráren je a bude rekonstruována na tepelný provoz. Klasické tepelné elektrárny jsou ze všech výroben elektrické energie největším znečišťovatelem životního prostředí. Hlavní problém spočívá v tom, že vybudování odsiřovacího zařízení je investičně neúměrně náročné a zatím přináší minimální efekty. Vodní elektrárny produkují ekologicky „čistou“ elektrickou energii a neznamenají vždy negativní zásah do životního prostředí. Nejméně ovlivňují své okolí elektrárny průtočné. K těmto typům patří v poslední době také malé vodní elektrárny a mikrozdroje. Existence jaderných elektráren v našich podmínkách je spojena s řadou negativních faktorů. Především dosavadní celková orientace na výstavbu elektráren o velkých výkonech a jedné lokalitě naráží na problémy našeho hustého osídlení, na nedostatek potřebného množství vody pro zajištění provozu a na otázky jaderné bezpečnosti. V současné době je zřejmě aktuální otázka dostavby naší největší jaderné elektrárny Temelín.“

Poznámka

Práce obsahuje obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse