Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zkažené mravy jako by mizely - esej

Zkažené mravy jako by mizely - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje esej na téma zkažené mravy. Zamýšlí se nad historií mravů. Popisuje zodpovědnější sexualitu mladistvých v současnosti, a srovnává ji s minulostí. Uvádí statistická data související s problematikou, zmiňuje vliv křesťanství a náboženství obecně na lidskou sexualitu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Zodpovědná sexualita
4.
Závěr

Úryvek

" Zkažené mravy nějak mizí. Potvrzuje to i věrohodný průzkum sexuálního chování obyvatel České republiky. Mládež se chová zodpovědněji.
První pohlavní styk sice absolvuje - podobně jako jejich rodiče - průměrně mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem věku. Počet umělých potratů však u nás za posledních 15 let klesl o 70%. To rozhodně není celosvětový jev. Třeba v USA mají několikanásobně vyšší počet nezletilých těhotných.
Zodpovědná sexualita dnešních mladých lidí vynikne třeba ve srovnání s životem starých Slovanů. Historikové nedávno publikovali překvapivé zprávy o sexualitě našich předků. Arabský cestovatel al-Masúdí kdysi napsal, že shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, znechuceně ji zapudí: „Kdybys za něco stála, byli by tě muži milovali. A ty by sis jistě vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství.“
České, ruské nebo polské ženy odcházely kdysi ve dnech slunovratu večer z domu. A nebylo to jen v dobách pohanských, ale ještě hluboko v „křesťanské“ éře. Společně s venkovany se účastnily svátků spojených s přírodními kulty.
Oddávaly se rituálům za doprovodu hudby, v maskách,v kostýmech a s medovinou. Ale také s omamnými látkami a především s volným sexem. I vztah k nahotě byl tehdy benevolentní. Neprovdané dívky mohly chodit se zcela odhaleným poprsím.
Ještě v 19. století prý chodila děvčata v chorvatském Šibeniku zcela nahá až do svých patnácti let. To bylo ovšem možné na Jadranu. U nás by jim byla přece trochu zima.
Typické bylo také to, že lidé na venkově se stavěli k sexu mnohem shovívavěji než lidé ve městě. Historici v této souvislosti občas citují polské středověké zákony.
Podle nich se za násilí spáchané v lese nebo na vesnických samotách udělovaly nižší tresty než za znásilnění ve městě. Jako by lesům a volné přírodě přiznávali jakousi větší erotickou volnost nebo snad dokonce posvátnost.
Lidé tehdy používali jako antikoncepci hlavně přerušovanou soulož. Tato metoda často selhávala. Nemanželské děti však nebyly v osmnáctém a na začátku devatenáctého století tak znevýhodněny jako v dobách pozdějších. Když prý v Haliči nebo ve Slezsku otěhotněla některá svobodná dívka, všichni se předbíhali, kdo bude kmotrem budoucímu nemanželskému dítěti. To prý přinášelo štěstí.
Možná že se dnes, o sto padesát let později, tato shovívavost k nemanželským dětem zase vrací. Každé třetí dítě se u nás rodí nesezdaným rodičům.
Zvýšený počet dětí narozených mimo manželství tak může být jediným úkazem poněkud „volnějších“ mravů. Jinak u dnešních mladých lidí platí už zmíněná nižší promiskuita. A také větší sexuální zodpovědnost.
Zlé jazyky tvrdí, že to způsobil větší strach ze sexuálně přenosných nemocí. Na tom něco bude. Dnešek však není jen dobou hrozby AIDS a dalších infekcí. Je také dobou, kdy si můžeme vybrat z tak širokého spektra spolehlivých prostředků proti nechtěnému těhotenství nebo nákaze jako nikdy dosud.
Není to tak dávno, co odpůrci moderní antikoncepce volali do zbraně proti tomuto převratnému vynálezu dvacátého století. Strašili třeba tím, že antikoncepční pilulka způsobí novodobou Sodomu a Gomoru. Uvrhne lidstvo do náruče hříchu.
Dnešní mládež se však postarala o pravý opak. Možná tím trochu zaskočila i lidi, kteří její užívání prosazovali."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f8c5f8159c2.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zkaz_mravy_zmizely.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse