Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Znalostní společnost a druhy gramotnosti

Znalostní společnost a druhy gramotnosti

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží definovat znalostní společnost a představit druhy gramotnosti. V úvodu práce autorka uvádí rozdíly mezi znalostní a informační společností. Dále vysvětluje druhy gramotnosti, což jsou základní společné znalosti, dovednosti a hodnoty, které budou sdílené a přijímané valnou většinou všech lidí. V závěru se zamýšlí nad přínosem všech znalostních a informačních společností, ekonomik, technologií a informací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Znalostní společnosti
3.
Druhy gramotnosti
3.1
Informační gramotnost
3.2
Občanská gramotnost
3.3
Ekonomická neboli tržní gramotnost
3.4
Jazyková gramotnost
3.5
Funkční gramotnost
3.5.1
Literární neboli čtenářská
3.5.2
Dokumentová
3.5.3
Numerická
3.6
Gramotnost pro udržitelný rozvoj
4.
Závěr

Úryvek

"2. Druhy gramotnosti
Pro správné a úspěšné fungování jedince ve společnosti a vůbec celé společnosti je potřeba mít základní společné znalosti, dovednosti a hodnoty, které budou sdílené a přijímané valnou většinou všech lidí. Označujeme zde gramotnost informační, občanskou, ekonomickou neboli tržní, jazykovou, funkční a také gramotnost pro udržitelný rozvoj. Gramotnost obecně v nejširším slova smyslu je schopnost číst, psát a zvládat základní početní úkony. V přeneseném smyslu, ve smyslu něco umět nebo znát, se používá i pojem funkční gramotnost.
2.1. Informační gramotnost
V dnešní informační společnosti na jedné straně protkané bezdrátovými sítěmi, interaktivní komunikací pomocí Facebooku a ICQ a na straně druhé vysoce hodnocenými informacemi v oblasti know how je informační gramotnost nezbytnou nutností. Tento um spočívá v dodržování nediskriminačního přístupu k informačním a komunikačním technologiím včetně internetu, v rozvoji internetových on-line aktivit jako např. e-learning, dále pak v potřebě vzdělávat vzdělavatele a to i v rámci dalšího a celoživotního vzdělávání a schopnosti umět používat všechny potřebné technologie. Myšlenka informační gramotnosti by měla být též zařazena jako součást vzdělávacích programů na všech typech škol v rámci výuky výpočetní techniky a dalších předmětů. V současné době vznikají další specializované obory zaměřené i na bezpečnost informačních technologií.
V oblasti informačních technologií jde tedy především o gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, o schopnost používat osobní počítač nebo notebook, různé programy a aplikace např. textový editor, tabulkový kalkulátor, databáze včetně práce s daty, dále pak orientace na webových stránkách a práce s elektronickou poštou, on-line komunikace prostřednictvím Meeting Share Point a telefonických konferencí, nebo pak úžeji zaměřené dovednosti např. tvorba a údržba webových stránek (web design), kreslení v CAD, 2D/3D design atp. Záběr a šíře znalostí v dané oblasti záleží na pracovním zařazení zaměstnanců a jejich kompetencích, pak také na udržování a učení se nového v rámci celoživotního vzdělávání, týká se však ve velké míře studentů a žáků na školách, kteří se na budoucí kariéru a pro určitou profesi teprve připravují.
Celkově pak odborníci hovoří o tzv. informační gramotnosti, jíž se rozumí schopnost rozeznat, kdy potřebuji informace, umět je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Obsah informační gramotnosti by neměl být závislý na používaných technologiích, ale na tom, jak je dovedeme při práci s informacemi používat - jak umíme informace vyhledávat, vyhodnocovat, interpretovat, využívat atd. Stav informační gramotnosti je dnes podstatným faktorem úspěchu při přechodu k novému obsahu práce, který se stále více prosazuje moderními technologiemi. Kapitálem dobrých podniků a úspěšných ekonomik se stále více stává flexibilní pracovní síla, které se daří aktivně a efektivně fungovat ve světě informací."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze pro předmět Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19664
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse