Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil: Dějiny Indonésie

Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil: Dějiny Indonésie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje záměr, strukturu a obsah knihy Dějiny Indonésie autorského kolektivu Zorica Dubovská, Tomáš Petrů a Zdeněk Zbořil.

Obsah

1.
Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil: Dějiny Indonésie

Úryvek

"Dějiny Indonésie

Autor: Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil

Vydalo: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o., 2005, 1. vydání, 576 stran, ISBN 80-7106-457-2

Autor se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Indonésie. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz indonéské společnosti. Autor se v knize pokouší o přehledný a objektivní popis dějin Indonésie od nejstarších dob po současnost.

Obsah knihy je rozdělen na čtyři základní části: I. Počátky indonéských dějin do roku 1602, II. Doba střední a vstup Evropanů do indonéské historie, III. Nové dějiny nizozemské východní Indie a Indonésie a IV. Nástin indonéské kultury. Každá část je rozdělena na podklapitoly, celkem jich bylo vytvořeno 20. Každá část tvoří zhruba stejnou část knihy. Z podkapitol lze uvést například 2. Myšlenkový svět (strana 37 - 52), 11. Východní Indonésie v 17. a 18. století (strana 198 - 209) nebo 20. Česko a československo-indonéské vztahy (strana 424 - 440).

Do Dodatků autoři zařadili Chronologii významných událostí (strana 451), Přehled dynastií, vládců, guvernérů, prezidentů a vlád (strana 482), Co víme o indonéských dějinách a jejich periodizaci (strana 494), Slovníček indonéských a jiných pojmů (strana 501), Ediční poznámka (strana 522), Seznam map (strana 523), Vybraná bibliografie (strana 524) a Rejstřík (strana 540).

Chronologie významných událostí uvádí v časové chronologii všechny významné události, které se staly na území Indonésie. Mezi první zaznamenaná data patří například 4000 - 3000 př. n. l. - příchod protomalajských kmenů; 300 - 200 př. n. l. - příchod deuteromalajských kmenů; mezi „nejmladší“ zápisy patří datum 26. 12. 2004 - zemětřesení a vlna tsunami zasáhly oblasti severní a severozápadní Sumatry a zničily hlavní město Acehu Banda Aceh.

Přehled dynastií, vládců, guvernérů, prezidentů a vlád uvádí různé typy a formy vlád a vládců od prvních zaznamenaných údajů tohoto typu. Mezi prvními vládci byl Daputa Hyand Sri Jayanaša kolem r. 684, mezi nejnovější záznamy patří 21. října 2004 až 20. října 2009 - vláda jednotné Indonésie, s uvedenými jmény prezidenta, viceprezidenta, státního sekretáře apod.

Slovníček indonéských a jiných pojmů uvádí pojmy vybrané z celého obsahu knihy. Tyto pojmy jsou seřazené podle abecedy. Čtenáři zde mohou najít slovní spojení, kterým nemusí během četby porozumět. Mezi pojmy autoři zařadili například abdi dalem - palácový služebník, caitra - 9. měsíc staroindického kalendáře, nebo sakti - nadaný vnitřní silou.

V Seznau map je uvedeno 9 map i se stranami, na kterých se vyskytují. Jedná se například o Indonéské souostroví (strana 10), Východní Indonésie v 17. století (strana 199) nebo centrální Maluky v 17. století.

Ve Vybrané bibliografii jsou všechny zdroje seřazeny podle abecedy. Vzhledem k rozsáhlosti uvedených zdrojů, jsou tyto rozděleny do tematických okruhů, například Encyklopedie, Publikované prameny; Deníky, vzpomínky, paměti, politické projevy, cestopisy nebo Internetové odkazy.

Na konci knihy autoři zařadili Rejstřík. V této části knihy jsou abecedně seřazené pojmy vybrané z celé knihy. V případě, že laický nebo i odborný čtenář některému heslu nerozumí, nebo se v knize ztratil, neorientuje se, může zde bez problému a lehce najít vše co hledá. Mezi hesla jsou zařazena npříklad Batakové, Kili Suci - světice nebo Sumanik Haji. U každého hesla jsou uvedeny stránky, na kterých se hesla vyskytují."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5224ea318cab2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Z_Dubovska_T_Petru_Z_Zboril_Dejiny_Indonesie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse