Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zoroastrismus

Zoroastrismus


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce seznamuje s tématem zoroastrismu. Po vysvětlení obecného pojmu vyjmenovává autor atributy, podle nichž poznáme, že se jedná o toto náboženství. Stručný popis vzniku zoroastrismu je doplněn o hlavní myšlenky a o výčet hlavních božstev. Závěr práce objasňuje etiku z pohledu zoroastrismu.

Obsah

1.
Zoroastrismus a jeho atributy
2.
Vznik
3.
Hlavní myšlenky
4.
Božstvo
5.
Symboly
6.
Etika a pohled na svět

Úryvek

"Zoroastrismus
( Zarathuštrismus, pársismus, mazdaismus )
( Datování- od cca 600 před. n. l. –do dnešní doby
( Oblasti- Irán, Afganistan, Indie (další oblasti světa v naší době)
( Hlavní bůh- Ahura Mazda
( Hlavní myšlenka- Boj dobra proti zlu
Svatá kniha Zoroastrismu- Avesta (Jasna-Sbírka textů, hymnů, modliteb, požehnání+
Gathy- 17 nejposvátnějších hymnů Avesty, některé zdroje uvádějí, že gathy jsou přímo od samotného Zarathuštry )

Vznik: Prorok a kněz Zarathuštra ( řecky Zoroaster) měl vize, ve kterých k němu mluvil bůh Ahura Mazda. Zarathuštra začal šířit nové učení, a když se stal vládce Kavi Vištaspa ochráncem Zarathuštry, o novém náboženství starověké Persie bylo rozhodnuto. Největší rozšíření v období dynastie Achajmenovců ( 558-330BC). Alexander Veliký po dobití Persepolis( 330BC) nechal všem lidem svojí víru, kterou chtěli vyznávat. Míchání řecké antické kultury a orientálních zvyků dopomohlo zoroastrismu k jednomu z hlavní náboženství Helénistické kultury. Zoroastrismus zažil svůj poslední rozkvět v letech 224-651 n.l. za dynastie Sasánovců. Islám postupně začal vytlačoval Zoroastrismus. Spousta věřících uprchla v 10 století do Indie za svobodou jejich víry, zbytek zůstal v Iránu.
( Zástupců zoroastrismu je asi 150 tisíc z toho 10- 30 tisíc žije v Iránu a zbytek v Indii (víra se zde jmenuje pársismus- Pársové neboli Peršané).
Hlavní myšlenky
( Spojení hmotného tak duchovního života
( Svět se pohybuje mezi DOBREM A ZLEM a je na každém člověku, na kterou stranu se sám rozhodne přistoupit a poté, kde bude trávit posmrtný život.
( Dějiny kosmu mají tři etapy 1-stvoření, 2- smíšení( přenesené do reality- smíšení dobra zla), 3- oddělení( období na konci věků, kdy ze světa bude naprosto vyhlazeno zlo)."

Poznámka

Práce obsahuje 1 fotografii chrámu a 1 symbol. Čistý text je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8cff6751dcf.zip (120 kB)
Nezabalený formát:
Zoroastrismus.doc (148 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse