Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zrak - popis oka

Zrak - popis oka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje části oka - bělimu, cévnatku, čočku, sklivec, sítnici + přídatné orgány oka. Zabývá se poruchou lomivosti a dalšími poruchami vidění.

Obsah

1) Části oka
2) Poruchy vidění

Úryvek

"- PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA
-okohybné svaly: 3 páry, příčně-pruhovaná svalovina
-víčka: ochrana před poraněním a vysycháním
-spojivky: prokrvená tkáň mezi rohovkou a víčky
-slzné žlázy: nad vnějším koutkem oka, neustálá produkce slz – zvlhčování oka, vyplavování nečistot, baktericidní účinky (lysozom); slzné kanálky – odvádějí přebytečné slzy do nosní dutiny
-řasy, obočí: zachycení nečistot
- PORUCHY LOMIVOSTI = REFRAKČNÍ VADY OKA
-krátkozrakost (myopie): lomené paprsky se protínají před sítnicí đ postižený vidí ostře blízké předměty, vzdálené vidí rozmazaně; korigují rozptylné čočky
-dalekozrakost (hypermetropie): lomené paprsky se protínají za sítnicí đ postižený vidí dobře na dálku; korigují spojné čočky."

Poznámka

Obsahuje názorný obrázek.
Práce je stručná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x450846ee3e7c3.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Zrak_-_popis_oka.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse