Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, aplikace základů sportovního tréninku

Zvláštnosti přípravy dětí a mládeže, aplikace základů sportovního tréninku


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Fyziologické odlišnosti mezi dětmi a dospělými, které se projeví během sportovní činnosti. Zásady při zatěžování mladého organismu - příznaky adekvátní zátěže, nácvik, oblasti dovedností, zapojení hry. Rozvoj pohybových schopností ve školní TV (obecné principy) - koncentrovat rozvoj pohybových schopností do senzitivních období, spojovat rozvoj pohybových schopností s výchovou a vzděláváním žáků, rozvíjet všechny základní pohybové schopnosti, tělesné zatížení zvyšovat postupně, přivykat žáky k jejich individuálně-maximální zátěži, rozvíjet pohybové schopnosti plánovitě a pravidelně, tělesné zatížení dávkovat přiměřeně dle předpokladů žáků, pohybové schopnosti rozvíjet jen při plném zdraví a ve spojitosti se správnou životosprávou, koncentrovat rozvoj pohybových schopností do určitých cyklů a pravidelně dosažené výsledky kontrolovat, testovat.

Obsah

1.
Fyziologické odlišnosti
2.
Zásady při zatěžování mladého organismu
3.
Rozvoj pohybových schopností ve školní TV (obecné principy)

Úryvek

"Zásady při zatěžování mladého organismu
- příznaky, které jsou typické pro reakci na adekvátní zátěž (zrudnutí, teplota hlavy, TF) nemusí být vždy a u všech žáků přesným indikátorem
- je třeba vycházet z limitu dětských možností; nářadí, náčiní, pravidla, prostor a čas těmto limitům přizpůsobit
- rozvíjet spíše široký záběr pohybových zkušeností, podmínky pro transfer jiných pohybových a sportovních činností, pohybovou tvořivost, docilitu
- volit cvičení krátká a jednoduchá, zejména u žáků mladšího školního věku rychle klesá pozornost, soustředění
- v praktickém nácviku jasně a srozumitelně vysvětlit požadavek (odborná terminologie, klíčové momenty v nácviku); nejdříve nacvičovat pohyby velké a jednoduché, později složité a více diferencované, více užívat demonstrace
- poskytnutí dostatečného času k učení, u mladších využívat hru
- v nácviku nových dovedností zachovat trpělivost, opravovat chyby, dávat naději na úspěch, ale očekávat jen to, co je reálné
- vést žáky k reálným aspiracím, naučit žáky hodnotit vlastní pohyb a vlastní výkonnost
- pro soutěže vždy sestavovat vyrovnané skupiny"

Poznámka

Příprava na SZZ z TV.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fb2c5d45b1e.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
sportpripr.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse