Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Vsuvka, samostatný větný člen, věta neúplná=elipsa=výpustka, oslovení, citoslovce - charakteristika, příklady, odlišování vsuvky od vložené vedlejší věty. Čárka ve větě jednoduché - několikanásobný větný člen, v ustálených rčeních se čárka nepíše, čárka se nepíše v postupně se rozvíjejícím přívlastku, čárka se nepíše v postupně se rozvíjejícím příslovečnému určení času, psaní data=postupně rozvíjející, čárku se odděluje přístavek, čárkou se neoddělují totožné výrazy spojené spojkami: neboli, či, čili, aneb, odděluje se souhrn od výčtu, odděluje se souhrn a příklady, samostatný vět.člen se odděluje, oslovení se odděluje, přechodníková vazba se odděluje, citoslovce se odděluje pokud není vět.členem, vsuvky, čárkou se odděluje inf. Vazba a má význam příslovečné podmínkové věty, odděluje se dodatkově připojený vět.člen, částice:ano, ne, nikoliv.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43d4ed61a689a.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
zvlastnosti_vety_jednoduche.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse