Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché

Zvláštnosti větného členění, čárka ve větě jednoduché


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: jedná se o jednoduchý výpisek na téme větného členění. Práce obsahuje jednoduchou charakteristiku jevů k této otázce spadá.

Obsah

1.
Zvláštnosti větného členění
a) Vsuvka
b) Samostatný větný člen
c) Věta neúplná
d) Oslovení
e) Citoslovce
2.
Čarka ve větě jednoduché
a) Několikanásobný vět.člen
b) V ustálených rčeních se čárka nepíše
c) Čárka se nepíše v postupně se rozvíjejícím přívlastku
d) Čárka se nepíše v postupně se rozvíjejícím PU
e) Psaní data=postupně rozvíjející
f) Čárku se odděluje přístavek
g) Čárkou se neoddělují totožné výrazy spojené spojkami: neboli, či, čili, aneb
h) Odděluje se souhrn od výčtu
i) Odděluje se souhrn a příklady
j) Samostatný vět.člen se odděluje
k) Oslovení se odděluje
l) Přechodníková vazba se odděluje
m) Citoslovce se odděluje pokud není vět.členem
n) Vsuvky
o) Čárkou se odděluje inf. Vazba a má význam příslovečné podmínkové věty
p) Odděluje se dodatkově připojený vět.člen.
q) Částice:ano, ne, nikoliv

Poznámka

Krátká přehledová práce

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x440188765f645.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Vetne_cleneni.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse