Doprava (4) Elektrotechnika (2) Energetika (1) Hardware (1) Informační systémy (1) Informatika (2) Internet (2) Matematika (1) Programování (2) Strojírenství (3) Tvorba WWW stránek (2)
Název Goodness Staženo

Biomasa: zdroje obnovitelné energie - absolventská práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci týkající se spalování biomasy, technologie spalování, materiálech a navržení firmy s podnikatelským i finančním ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Energetika

69x

Datové sítě

Práce ve své první části objasňuje vývoj, funkce, prvky, vlastnosti nebo typy datových sítí a ve druhé části popisuje zadání, cíle nebo pomůcky pro 3 ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika


69x

RLC obvody ve střídavém proudu - maturitní práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci, která představuje RLC obvody ve střídavém proudu dle níže uvedených schémat zapojení. Součástí práce jsou také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Elektrotechnika

67x

KFK s.r.o.: využití internetové sítě ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu vozidel - absolventská práce

Práce se věnuje představení firmy KFK s.r.o., její historii, i činnosti. Jejím úkolem je vytvořit plně fungující internetovou prezentaci firmy KFK s.r... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Propagace, Internet

58x

Pythagoras- seminárka

Práce obsahuje část seminární práce na téma Pythagoras. Jedná se o číslo 10, zajímavosti a citáty. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie, Matematika

35x

Vývoj dopravní infrastruktury v návaznosti na výstavbu města Havířova - absolventská práce

Tato práce obsahuje informace o dopravní infrastruktuře města Havířov. Podrobně se zabývá jejím historickým vývojem a urbanistickou studií. Charakteri... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Doprava

23x

Práce dispečera v osobní dopravě - závěrečná maturitní práce

Práce se zabývá povoláním dispečera osobní dopravy. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické charakterizuje pojem doprava, uvádí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

21x

Maturitní písemná práce: Síťové technologie – sítě typu CSMA/CD - maturitní práce

Konečná podoba maturitní písemné práce z IVT, podkategorie Síťové technologie, sítě typu CSMA/CD - Ethernet. Jedná se o komplexní představení této obl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Informatika

14x

Návrh měřícího přípravku v SW Catia v5 - absolventská práce

Tato absolventská práce pojednává o konstrukci měřidla pro kontrolu kvality vylisovaného dílu karoserie. Autor také počítá s možností následně provést... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Strojírenství

11x

Manažerské informační systémy

Cílem práce je provést analýzu současného stavu informačního systému ve zvoleném podniku. A následně navrhnout změny a doporučení ke zlepšení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

5x
1  2  »