Doprava (4) Elektrotechnika (2) Energetika (1) Hardware (1) Informační systémy (1) Informatika (2) Internet (2) Matematika (1) Programování (2) Strojírenství (3) Tvorba WWW stránek (2)
Název Goodness Staženo

Datové sítě

Práce ve své první části objasňuje vývoj, funkce, prvky, vlastnosti nebo typy datových sítí a ve druhé části popisuje zadání, cíle nebo pomůcky pro 3 ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Informatika


196x

Pythagoras- seminárka

Práce obsahuje část seminární práce na téma Pythagoras. Jedná se o číslo 10, zajímavosti a citáty. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie, Matematika

134x

RLC obvody ve střídavém proudu - maturitní práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci, která představuje RLC obvody ve střídavém proudu dle níže uvedených schémat zapojení. Součástí práce jsou také ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Elektrotechnika

70x

Biomasa: zdroje obnovitelné energie - absolventská práce

Jedná se o závěrečnou maturitní práci týkající se spalování biomasy, technologie spalování, materiálech a navržení firmy s podnikatelským i finančním ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Energetika

69x

KFK s.r.o.: využití internetové sítě ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu vozidel - absolventská práce

Práce se věnuje představení firmy KFK s.r.o., její historii, i činnosti. Jejím úkolem je vytvořit plně fungující internetovou prezentaci firmy KFK s.r... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Propagace, Internet

58x

Práce dispečera v osobní dopravě - závěrečná maturitní práce

Práce se zabývá povoláním dispečera osobní dopravy. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické charakterizuje pojem doprava, uvádí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava

25x

Vývoj dopravní infrastruktury v návaznosti na výstavbu města Havířova - absolventská práce

Tato práce obsahuje informace o dopravní infrastruktuře města Havířov. Podrobně se zabývá jejím historickým vývojem a urbanistickou studií. Charakteri... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Doprava

23x

Maturitní písemná práce: Síťové technologie – sítě typu CSMA/CD - maturitní práce

Konečná podoba maturitní písemné práce z IVT, podkategorie Síťové technologie, sítě typu CSMA/CD - Ethernet. Jedná se o komplexní představení této obl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Informatika

14x

Návrh měřícího přípravku v SW Catia v5 - absolventská práce

Tato absolventská práce pojednává o konstrukci měřidla pro kontrolu kvality vylisovaného dílu karoserie. Autor také počítá s možností následně provést... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Strojírenství

13x

Manažerské informační systémy

Cílem práce je provést analýzu současného stavu informačního systému ve zvoleném podniku. A následně navrhnout změny a doporučení ke zlepšení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

9x
1  2  »