Název Goodness Staženo

Marketing cestovní kanceláře - absolventská práce

Práce se zabývá marketingem cestovní kanceláře. Její výsledek směřuje k podtvrzení či vyvrácení hypotézy o úspěchu nové cestovní kanceláře na Kladensk... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - teorie

281x

Motivace zaměstnanců

Práce detailně popisuje téma motivace zaměstnanců. Je rozdělena na dvě část- část teoretickou a část praktickou. V teoretické části rozebírá teorii mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing


262x

Analýza image podniku - postupová práce slovensky

Práce se věnuje oblasti marketingu, konkrétně analýze image podniku z psychologického hlediska, která je v textu započata základní charakteristikou im... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing

205x

KFK s.r.o.: využití internetové sítě ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu vozidel - absolventská práce

Práce se věnuje představení firmy KFK s.r.o., její historii, i činnosti. Jejím úkolem je vytvořit plně fungující internetovou prezentaci firmy KFK s.r... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Propagace, Internet

58x

Analýza prodejen Beneš – Pekárna, s. r. o., a prodejen konkurence - absolventská práce

Absolventská práce se zabývá faktory úspěšného fungování prodejny pečiva. První část rozebírá otázky maloobchodu, jeho druhy a formy prodeje, pojmy ma... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Podniková ekonomika, Výrobek

8x