Seminarky.cz > diskuse k úvodníkům » Další možnost získat práci zdarma je tady

Další možnost získat práci zdarma je tady

Už jste využili možnost získat práci zdarma za like na Facebooku? Pokud ano, máme pro vás další příležitost stahovat zdarma – vyměňte svoji práci za jinou! Vložte na Seminárky svoji práci, a pokud ji uvolníte pro ostatní ke stažení zdarma, získáte při autorizaci 180 kreditů. Ty můžete využít na stažení vybrané práce nebo si je schovat pro vyplacení. 180 kreditů vám připíšeme ale také v případě, že svoji již autorizovanou práci uvolníte ke stažení zdarma zpětně.

Jak postupovat, pokud chcete 180 kreditů za vložení nové práce

  • Přihlaste se do svého uživatelského účtu, a pokud jej nemáte, registrujte se.
  • Vložte svoji práci prostřednictvím formuláře v sekci Poslat novou práci. Ve formuláři označte okénko „práce zdarma“. Práce tím bude uvolněna pro ostatní uživatele ke stažení zdarma a vy se vzdáváte nároku na odměny za stahování.
  • Vkládaná práce musí být delší než 2 strany ve standardu portálu, a její obsah nesmí být z více než poloviny dostupný na jiném místě na internetu.
  • V okamžiku autorizace práce vám bude připsáno 180 kreditů. Práce jsou obvykle autorizovány do jednoho týdne od vložení. Jakmile získáte bonus za uvolnění práce zdarma, není možné zažádat o zpětné zpoplatnění práce.
  • Bonusy za rozsah a kvalitu práce a bonusy za vyplnění formuláře nejsou uvolněním práce zdarma nijak ovlivněny. Pokud tedy splníte podmínky pro jejich získání, budou vám připsány v běžném rozsahu v okamžiku autorizace.
  • Kreditový bonus získáte za každou práci, kterou za uvedených podmínek do databáze vložíte.

Jak postupovat, pokud chcete 180 kreditů za již vloženou práci

  • Na info@seminarky.cz zašlete e-mail s předmětemPRÁCE ZDARMA“. Do e-mailu uveďte své uživatelské ID, které najdete v sekci Nabít si kredity jako variabilní symbol, spolu s přesným názvem práce (případně jejím číslem, které najdete v detailu práce v tabulce Vlastnosti).
  • Práce nesmí být zatím uvolněna ke stažení zdarma, tj. není kratší než 2 strany, její obsah nebyl v okamžiku autorizace volně dostupný na jiném místě na internetu a její uvolnění ke stažení zdarma jste neodsouhlasili už v minulosti.
  • Po obdržení zprávy uvolníme uvedenou práci ke stažení zdarma pro ostatní uživatele a připíšeme na váš účet 180 kreditů. Od této chvíli nebudete dostávat za stažení práce odměny. Všechny kredity získané za práci v minulosti vám samozřejmě zůstávají. Jakmile získáte bonus za uvolnění práce zdarma, není možné zažádat o zpětné zpoplatnění práce.

 

Podmínky získání kreditového bonusu pro nově vkládané práce

Kreditový bonus na stažení jedné placené práce z databáze Seminárky.cz v hodnotě 180 kreditů automaticky získá registrovaný uživatel portálu, který od 15.1.2014 vloží do databáze práci delší než 2 strany ve standardu portálu, jejíž obsah není v okamžiku autorizace více než z poloviny volně dostupný na webu, a ve vkládacím formuláři uživatelského účtu uvolní tuto práci pro ostatní uživatele ke stažení zdarma. Kreditový bonus je připsán v okamžiku autorizace. Autorizační doba se řídí Všeobecnými podmínkami licenční smlouvy. Uvolněním práce zdarma se uživatel vzdává nároku na odměny za stahování práce jinými uživateli. Udělování ostatních odměn za práci není akcí nijak dotčeno. Počet prací, za něž je možné v rámci akce získat kreditový bonus, není omezen. Jakmile dojde k připsání kreditového bonusu, není možné na žádost uživatele stahování práce zpoplatnit.

Akce platí do odvolání.

Podmínky získání kreditového bonusu pro již vložené práce

Kreditový bonus na stažení jedné placené práce z databáze Seminárky.cz v hodnotě 180 kreditů získá registrovaný uživatel portálu, který do 15.1.2014 vložil do databáze práci delší než 2 strany ve standardu portálu, jejíž obsah nebyl v okamžiku autorizace více než z poloviny volně dostupný na webu a která nebyla prostřednictvím vkládacího formuláře uživatelského účtu nebo písemné komunikace s portálem Seminarky.cz uvolněna ke stažení zdarma. O kreditový bonus je nutné zažádat na adrese info@seminarky.cz s uvedením ID uživatele a názvu, případně jiné jednoznačné identifikace práce. Práce bude uvolněna ke stahování zdarma a bonus zároveň připsán nejdéle do 7 dnů od obdržení zprávy týmem portálu Seminárky.cz. Uvolněním práce zdarma se uživatel vzdává nároku na odměny za stahování práce jinými uživateli. Odměny získané za práci v minulosti nejsou akcí nijak dotčeny. Počet prací, za něž je možné v rámci akce získat kreditový bonus, není omezen. Jakmile dojde k připsání kreditového bonusu, není možné na žádost uživatele stahování práce zpoplatnit.

Akce platí do odvolání.

datum: 14.01.2014 | autor: Seminárky.cz

»» kompletní seznam úvodníků

Diskuse