Daňová problematika (1)
Název Goodness Staženo

Modely daňové soustavy na řízení krátkodobé likvidity na Slovensku - dizertační práce slovensky

Cílem této dizertační práce je vyřešit problematiku prognózování daňových příjmů na měsíčním modelovém základě daní, které spravuje Daňové ředitelství... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

2x