Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce

Dizertační práce

Na našich stránkách naleznete dizertační práce na nejrůznější témata. Inspirujte se, stáhněte si práci nebo přispějte i vlastní tvorbou do naší databáze prací.

Ekonomické obory (4) Finanční oblast (1) Humanitní vědy (2) Přírodní vědy (3) Technické obory (4)
Název Goodness Staženo

Postavení personalizace obecně a B2C automatizované personalizace specificky v globální informační společnosti - dizertační práce

Personalizace je jedním z klíčových faktorů na vynořujícím se globální trhu založeném na informacích vedoucích k získání konkurenční výhody. Mnoho poz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

85x

Financování podniku

Práce je zaměřena na téma financování podniku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


84x

Neuronové sítě v prediktivním řízení - dizertační práce

Disertační práce se věnuje aplikaci technologie neuronových sítí v oblasti prediktivního řízení. Shrnuje dosavadní stav teorie prediktivního řízení a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

67x

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným - rigorózní práce

Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený pohled na společnost s ručením omezeným, respektive na obchodní podíl v tomto typu společnosti. Dotýká s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

31x

Hlubinná těžba černého uhlí na území ostravsko-karvinského revíru - dizertační práce

Dizertační práce chce za pomoci studia dokumentů a terénního průzkumu zjistit spektrum důsledků hlubinné těžby v oblasti ostravsko-karvinského revíru ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

3x

Problém konformity Gauss-Krügerova zobrazení v poledníkových pásech

Disertační práce se zabývá problematikou konformity Gauss-Krügerova zobrazení. Pro zavedení nové klasifikace tohoto zobrazení představuje disertační p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Geografie

2x

Modely daňové soustavy na řízení krátkodobé likvidity na Slovensku - dizertační práce slovensky

Cílem této dizertační práce je vyřešit problematiku prognózování daňových příjmů na měsíčním modelovém základě daní, které spravuje Daňové ředitelství... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

2x

Lidská přístřeší

Práce mapuje vývoj dřevostaveb u nás i v zahraničí. Představuje, jaké široké možnosti v použití různých stavebních a izolačních materiálů nabízejí dře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Historie

2x

Lean in manufacturing and services

Práce obsahuje charakteristiku managementu kvality, jeho vývoj v čase a predstavení a implementace LEAN ve výrobě a ve službách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

2x

Racionální využívání zdrojů podzemních vod v oblastech ekologických zátěží - dizetační práce

Cílem dizertační práce je zrekapitulovat a posoudit současný stav využívání podzemních vod, zejména v oblastech s jejich zhoršenou kvalitou či nižšími... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství, Geologie

0x