Geografie (1) Geologie (2) Vodní hospodářství (1)
Název Goodness Staženo

Hlubinná těžba černého uhlí na území ostravsko-karvinského revíru - dizertační práce

Dizertační práce chce za pomoci studia dokumentů a terénního průzkumu zjistit spektrum důsledků hlubinné těžby v oblasti ostravsko-karvinského revíru ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

3x

Problém konformity Gauss-Krügerova zobrazení v poledníkových pásech

Disertační práce se zabývá problematikou konformity Gauss-Krügerova zobrazení. Pro zavedení nové klasifikace tohoto zobrazení představuje disertační p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Geografie

2x

Racionální využívání zdrojů podzemních vod v oblastech ekologických zátěží - dizetační práce

Cílem dizertační práce je zrekapitulovat a posoudit současný stav využívání podzemních vod, zejména v oblastech s jejich zhoršenou kvalitou či nižšími... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství, Geologie

0x