Název Goodness Staženo

Kytovci

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

422x

Dárcovství krve

Práce stručně postihuje problematiku dárcovství krve. Uvádí podmínky pro dárce, dále důvody pro darování, ale také rizika jak pro dárce, tak pro příje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

410x

Hygiena před a při pohlavním styku

Hygiena těla v souvislosti s pohlavním stykem, varování před pohlavně přenosnými chorobami (choroby bakteriální - syfilis, kapavka, měkký vřed, chlamy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

380x

Krevní skupiny

Práce obsahuje krevní skupiny a jejich charakteristiku a objevitele. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


342x

Eukaryotická buňka - prezentace

Prezentace do biologie v základních bodech pojednává o eukaryotických buňkách, jejich stavbě a charakteristických znacích. Dále se také zabývá mitocho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie


338x

Epidemie slintavky a kulhavky

Tato práce obsahuje krátký stručný referát o epidemii slintavky a kulhavky ve světě v roce 2001.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

333x

Fauna a flóra Austrálie

Práce charakterizuje faunu a flóru pěti přírodních oblastí Austrálie. Nejprve vždy stručně seznamuje s jednotlivými oblastmi a poté popisuje vlastnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Zeměpis

309x

Klenba nožní - laboratorní práce

Laboratorní práce se zabývá klenbou nožní. Uvádí části klenby nožní a jejich vady. Představuje postup při zhotovení otisků nohou, jejich měření a vypo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

276x

Endemické druhy

Práci tvoří krátký referát seznamující s definicí endemických druhů a věnující se jejich nejzajímavějším případům.... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

259x

Dravci

Práce obsahuje výčet několik známých dravců, včetně jejich siluet a význam dravců obecně.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

230x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]