Název Goodness Staženo

Stanovení čistoty popela v cukrovarnických produktech (Přímá konduktometrie) - Protokol z analytické chemie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Stanovení čistoty popela v cukrovarnických produktech. Jedná se o přímou konduktometrii. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

82x

Výroba skla

Práce je ve formě prezentace na téma výroba skla. Popisuje druhy skel a speciální skla. Obsahuje obrazový materiál.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

82x

Laboratorní cvičení: Extrakce

Práce obsahuje vypracovaný protokol k laboratornímu cvičení Extrakce/Vytřepávání. Práce obsahuje pomůcky, chemikálie, teorii, princip a postup práce. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

82x

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - chelatometrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Chelatometrie - Stanovení kationů Fe3+ Chelatonem 3.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

79x

Laboratorní práce: Důkazy sacharidů

Laboratorní práce na téma důkazy sacharidů. Obsahuje otázky a úkoly. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

79x

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Vážková stanovení - Obsah železa.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

78x

Vlastnosti kapalin - Protokol z laboratorních cvičení

Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Vlastnosti kapalin a maření pyknometricky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

77x

Výroba hliníku

Práce podrobně popisuje výrobu čistého hliníku z vytěženého bauxitu (jeho čištění a elektrolýzu vzniklého oxidu hlinitého). Stručně pojednává i o jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Chemie

77x

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - acidimetrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Acidimetrie - Stanovení CO3-2 vedle alkalického hydroxidu. (stanovení podle Winklera).... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

76x

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Vážková stanovení - stanovení síranu barnatého.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

72x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [16]