Název Goodness Staženo

Vznik keynesiánské makroekonomie

Práce nejprve charakterizuje jednotlivé makroekonomické teorie, přístupné během 20. a 30. let tohoto století. Poté se věnuje obecné charakteristice Ke... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

108x

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Práce definuje agregátní nabídku a poptávku, charakterizuje je a popisuje jejich chování. V závěru je uvedeno velmi stručné shrnutí dané problematiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

108x

Řízení výroby - pojmy

Tato práce obsahuje informace týkající se řízení výroby, konkrétně produktový a provozní management, řízení výrobků a služeb, normativní základna prov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

101x

Management a ekonomie podniku

Charakteristika podnikání - podnikání podle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, obchodní společnosti. Daňová soustava - druhy daní, daň z pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

96x

Karel Engliš a jeho přínos pro české a světové myšlení

Práce se zebrubně věnuje charakteristicce jednoho z nejvýznamějších ekonomů 20. století - Karlu englišoi. Mimi základních životopisných dat jsou součá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

80x

Konflikt levicové a pravicové ekonomie

Tématem krátké práce je konflikt levicové a pravicové ekonomie. Autor se zamýšlí nad počátky vzniku tohoto problému, hledá jeho příčiny a velmi stručn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

71x

Devizový trh a mezinárodní pohyb kapitálu

Jedná se o zpracovaný studijní materiál, který představuje devizový trh v České republice spolu s jejich členěním, způsobem obchodování a systémy měno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

68x

Ekonomické myšlení v antické filozofii - esej

Jedná se o zpracovanou esej na téma řecké a římské ekonomiky, která se věnuje také rozboru antických filozofů, kteří ovlivnili ekonomické teorie.
detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

62x

Dokonalá konkurence

Tento text se zabývá dokonalou konkurencí. Definuje dokonalý trh a dokonalého konkurenta. Pomocí grafu znázorňuje optimální rozsah produkce firmy v do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

62x

John Maynard Keynes

Jedná se o práci, která se snaží o komplexní představení teorie amerického ekonoma J. M. Keynese.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

61x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]