Název Goodness Staženo

Švarcsystém

Referát na téma švarcsystém vymezuje tento způsob ekonomické činnosti a objasňuje původ pojmu. Ukazuje dále, jaký je přístup státu ke švarsystému, jak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie


73x

Bankovnictví

Práce je velmi stručným přehledem vzniku a vývoje bankovnictví, jednotlivých typů bank, jejich úkolů a služeb (ČNB, obchodní banky, komerční banky). <... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

71x

Pracovněprávní vztahy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

68x

Služby

Práce věnovaná službám uvádí jejich vymezení, třídění a charakteristiku jednotlivých typů včetně informací o jejich rozmístění.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie


66x

Základy nabídky a poptávky

Práce za pomocí grafů pojednává o zákonitostech nabídky a poptávky. Úvod se zabývá souvislostmi nabídky a poptávky s tržními mechanismy. Další část se... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

65x

Korespondence

Práce obsahuje obchodní dopisy podle obchodní korespondence.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

65x

Mince a platidla v českých zemích

V práci je zachycen vývoj české koruny jako platidla v různých obdobích českého státu od Rakouska-Uherska, přes Československou republiku, po 90. léta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Ekonomie

63x

Postup při zavádění jednotné evropské měny a její vliv na ČR

Práce definuje euro, popisuje jeho existenci, historii vývoje, i podobu. Popisuje 3 etapy přechodu na euro a jejich časové zařazení. Zabývá se obsahem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

62x

Podnikání

Autorka se nejprve zamýšlí nad důvody, které vedou člověka k podnikání, těžištěm textu jsou ale varianty podnikání. U každé varianty jsou stručně pops... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

62x

Selhání trhu

Práce se věnuje vysvětlení principů selhání trhu z pohledu monopolu, oligopolu a monopolistická konkurence v dokonalé konkurenci, ale opominuta není a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie

60x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [13]