Název Goodness Staženo

Newtonovy pohybové zákony

Práce srozumitelně objasňuje princip tří Newtonových pohybových zákonů a dokládá je na příkladech z praxe. ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Fyzika


608x

Blesky

Prezentace o blescích nabízí důležité informace i množství zajímavostí. Odrážky jsou stručné, ale snadno pochopitelné.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

525x

Baterie - prezentace

Referát stručným způsobem seznamuje s jednotlivými historickými podobami baterie. Dodává k nim dataci, principy fungování či popis vlastností. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

475x

Temelín - stručná charakteristika

Tato práce se zabývá stručnou charakteristikou jaderné elektrárny Temelín. Uvádí polohu elektrárny, její výkon, i průběh událostí od rozhodnutí o výst... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

391x

Laboratorní práce - Závislost doby kmitu kyvadla

Laboratorní práce, kde počítáme tíhové zrychlení ze závislosti doby kmitu kyvadla na jeho délce, hmotnosti a rozkmitu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

324x

Akustika

Seminární práce vymezuje a rozčleňuje akustiku, objasňuje její základní pojmy a charakterizuje zvuk jako mechanické vlnění. Dále se zabývá vybranými p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


306x

Wankelův motor

Práce podává základní charakteristiku Wankelova motoru, uvádí jeho výhody a dotýká se také otázky jeho životnosti. Nakonec popisuje konstrukci tohoto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


286x

Venuše

Tato prezentace, s bohatou obrazovou přílohou, shrnuje popis planety, historii, objevování planety a odpovídající obrázky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

265x

Úspěchy vědy a techniky - esej slovensky

Práce se esejistickou formou zabývá úspěchy vědy a techniky. V rámci této problematiky se věnuje také vesmírnému bádání.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

250x

Výpočet elektrického obvodu

Práce obsahuje pouze výpočet elektrického obvodu pomocí programu MS Excel dle zadaných kriterií.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

239x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [14]