Název Goodness Staženo

Poziční mapa telefonů na trhu

Jedná se o vypracovanou seminární práci do předmětu Marketingový Mix na VŠB - EKF (za 5 bodů k zápočtu), která se věnuje tématu rozložení jednotlivých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

298x

Podpora prodeje

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

303x

Marketingový mix

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

393x

Marketingový komunikační mix

Práce formou výpisků vysvětluje fungování a náležitosti marketingového komunikačního mixu. Podrobně se věnuje komunikaci, včetně jejích prostředků, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

529x

Reklama

Jak už samotný název vypovídá, je tato práce věnována reklamě. V úvodu je představen samotný pojem a poté následuje vysvětlení důležitosti reklamy jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

564x

Studentská pečeť - analýza marketingového mixu

Tato práce obsahuje analýzu marketingového mixu čokolády Studentská pečeť. V úvodu je představena firma Nestlé, včetně její historie. Dále jsou popsán... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


638x

Marketingový mix společnosti Škoda, a. s.

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části se autor zabývá historií společnosti Škoda od jejího založení až po spojení s Volkswagenem. Druh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

675x
«  1  2  3  4  5  6