Název Goodness Staženo

Tvorba a vyhodnocení dotazníku pro marketingový průzkum

Cílem práce je návrh nástroje pro empirické zjišťování v oblasti marketingového výzkumu. Úkolem je vytvořit dotazník, pomocí kterého by společnost Ori... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

2x

Příprava a realizace marketingového výzkumu na vybrané téma: Minerální vody na českém trhu

Práce pojednává o přípravě a realizaci marketingového výzkumu na vybrané téma jako je minerální vody na českém trhu. Vymezuje, třídí minerální vody na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

1x

Internetový projekt na téma: Analýza klíčových slov jazykové školy

Semestrální práce obsahuje zhodnocení vybraného internetového projektu, provedení a návrh doporučení pro samotný web a vybrané nástroje budování návš... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

1x
«  1  2  3  4  5  6  7  8