Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Podnikatelský záměr
Název Goodness Staženo

PC Computer s.r.o. - podnikatelský záměr

Tato práce důkladně rozebírá všechny problémy podnikatelského plánu. Uvádí průzkum trhu a jeho segmentace, marketingový plán, stanovení nákladů, majet... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

1820x

Sen - Market, v.o.s. - podnikatelský záměr

Práce se nejdříve zabývá problematikou podnikání v současné době a přibližuje vzorový projekt. V rámci určení strategie firmy definuje oblasti: poslán... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

1629x

Kavárna Sunset - podnikatelský záměr

Práce je podnikatelským plánem na založení kavárny. V úvodních kapitolách se věnuje postupu při zakládání podniku, definuje malého a drobného podnikat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomie

1163x

Podnikatelský záměr - Fitness centrum

Tato seminární práce se zabývá vytvořením nové firmy, která je v dané oblasti nedostatková. Je rozčleněna na několik oblastí, které je nutné vzíti v ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

1069x

Založení fiktivní firmy - World of Muscle

Podnikatelský záměr. Předmět podnikání. Dlouhodobé cíle a vize. Průzkum trhu - vymezení trhu, analýza konkurence, propagace, analýza SWOT. Právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

1001x

Ubytovací a restaurační služby: podnikatelský záměr a žádost o úvěr

Práce se zabývá podnikatelským záměrem a žádostí o úvěr do začátku podnikání v ubytovacích a restauračních službách. Je rozdělena do dvou částí. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

955x

Restaurace Hadovka: podnikatelský záměr

Práce popisuje podnikatelský záměr otevření restauračního podniku Hadovka. Nejdříve je popsána společnost, kdy jsou uvedeny údaje o sídle, právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

907x

Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

864x

Podnikatelský a finanční plán společnosti POHODA s.r.o.

Práce, která zcela vyčerpávajícím způsobem představuje podnikatelský plán na vytvoření společnosti POHODA s.r.o., která se zabývá prodejem a distribuc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

802x

Podnikatelský plán: sociální firma Kominol, s. r. o.

Práce seznamuje se sociální firmou Kominol, s. r. o., a předkládá podnikatelský záměr jejího dalšího rozvoje. Po základních informacích o společnosti ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

801x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]