Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Kontrola voltmetru

Jedná se o práci, která se zabývá výpočtem kontroly přesnosti voltmetru. Vypočítává absolutní, poměrnou (relativní) a procentní chybu přístroje a urču... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

453x

Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol

Tento protokol je zápisem zjišťování hlubokotažnosti vzorku plechu. Obsahuje popis jak postupovat při zkoušce, včetně možných varianty vyhodnocení zk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

418x

Měření přechodových odporů

Práce se zabývá měřením přechodových odporů. Autor měří Thompsonovým můstkem přechodové odpory těchto součástek: banánek – zdířka, konektor, kolébkový... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

375x

Dlabání - technické práce

Práce shrnuje základní poznatky o technologii dlabání. Věnuje se různým typům dlabání, včetně rozdílů v použití a v postupu výroby. V závěru autor zmi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

373x

Výpočet osvětlení

Práce měří osvětlení místnosti na srovnávací rovině. Vypočítává průměrně osvětlení, určuje maximální a minimální hodnotu a rovnoměrnost osvětlení. Nam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

369x

Spojka

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

357x

Charakteristika stabilizační diody a parametrický stabilizátor

Práce vypočítává a měří část pracovní charakteristiky Zenerovy diody s chladičem a bez a také určuje zenerovo napětí. U parametrického stabilizátoru p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

357x

Měření výkonu střídavého proudu - laboratorní protokol

Tento protokol měří u jednofázového idukčního motoru příkon a proud při
různém napětí a z naměřených hodnot určuje účiník, činný a jalový proud,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

357x

Výroba dýh

Práce popisuje technologický postup výroby dýh a text byl použit jako referát pro předmět truhlářství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

315x

strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl v ČR - Strojexport, Ponec, Slévárna Tupron, AR Brno, Elektromechanika Úvaly, Strojírny Železný Brod, Stinchcombe Furnaces, Ralco.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

305x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]