Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Průmyslová škola
Název Goodness Staženo

Pilové kotouče

Práce se zaměřuje na pilové kotouče. Rozebírá jaké jsou tvary zoubků, tvrdost a houževnatost břitu, nebo tvary břitové destičky a jiné. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

42x

Měření odporu ohmovou metodou

Práce se zabývá měřením odporu ohmovou metodou. Autor měří vnitřní odpor miliampérmetru pro všechny rozsahy, odpory v zapojení pro měření malých odpor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

38x

Vyvrtávání

Práce se věnuje vyvrtávání. Vysvětluje podstatu tohoto typu obrábění. Zabývá se posuvy při vyvrtávání. Popisuje nástroje, které se při této činnosti p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

36x

Návrh kotoučového nože - protokol

Tento protokol řeší návrh vnějšího kotoučového nože pro výrobu součásti dle obr.,která je zhotovena z konstrukční oceli 11 600. Obrábět se bude na sou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

34x

Měření charakteristik nelineárních odporů

Práce se zabývá měřením charakteristik nelineárních odporů. Autor měří voltampérovou charakteristiku žárovky a termistoru a vypočítává statický a dife... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

32x

Měření odporů metodou komparační a substituční

Práce se zabývá měřením odporů metodou komparační a substituční. Autor měří sadu vybra-ných rezistorů metodou srovnávací (komparační) a náhradní (subs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

29x

Výpočet zkratu vedení

Práce vypočítává hodnoty zkratových proudů a průřez přípojnic v místě zkratu označeném B pro síť napájenou ze tří elektráren.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

29x

Výpočet kompenzace

Práce vypočítává kompenzaci pro průmyslový závod s trojsměnným provozem.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

28x

Měření nepřímá - laboratorní protokol

Jedná se o zpracovaný protokol z laboratorního cvičení, jehož zadáním bylo nejprve Pasametrem zkontrolovat dobrou a zmetkovou stranu válečkového kalib... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

27x

Strojní obrábění dřeva a návrh přípravku

Seminární práce se zabývá popisem strojního obrábění dřeva a přípravkem pro zkracování vlysů pod úhlem 45° na stolové kotoučové pile. Součástí práce j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

26x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [13]