Název Goodness Staženo

Zabezpečení kursového rizika v podniku

Práce se věnuje představení rizik pro podnik, pokud se rozhodne působit na mezinárodní úrovni. Nejprve jsou představeny obchodní příležitosti, dále se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

53x

Základní pojmy a fungování světového obchodu

Světová obchodní organizace - vznik a vývoj Světové obchodní organizace (Brettonwoodská organizace, ITO, GATT), charakteristika, organizační struktura... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

52x

Rusko - krize a příčiny transformace

Seminární práce rozebírá politickou, sociální a ekonomickou krizi Ruska v kontextu procesu transformace ruské ekonomiky na demokratickou a tržní spole... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

51x

MMF a Asijská měnová krize

Práce se zabývá úlohou MMF při řešení ekonomická krize v Asii. Seznamuje s příčinami krize v bodech. Uvádí její dopady v postižených zemích – Thajsku,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

46x

Ropa a její postavení na kapitálovém trhu

Práce se věnuje ropě jako obchodní komoditě na světovém trhu, konkrétně se věnuje statistickým údajům o množství vytěžené ropy ve světě, pohybu jejích... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

45x

Odvětvové ekonomiky Japonska

Práce velmi podrobně rozebírá ekonomiku Japonska z hlediska jednotlivých odvětví. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé sektory (zemědělství, průmysl, s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

45x

Mezinárodní ekonomická integrace

Práce zabývající se mezinárodní ekonomickou integrací. Vysvětluje, co je to integrace, uvádí její nejednotný vývoj ve světě. Seznamuje s ekonomickým r... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

43x

Region jihovýchodní Asie jako jedno z center světové ekonomiky

Seminární práce ze světové ekonomiky nejprve popisuje obecnou geografii asijských tygrů. Poté země mezi sebou srovnává na základě těchto ukazatelů: úč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

43x

Srovnání Severní a Jižní Koreje

Práce představuje rozdíly mezi Severní Koreou (KLDR) a Jižní Koreou (KR) z pohledu zahraničně-politické orientace, ekonomického charakteru země, souča... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

41x

Vliv Číny na světovou ekonomiku

Práce se věnuje vlivu Číny na světovou ekonomiku. Je rozdělena do 5 hlavních částí. V úvodní části je popsán momentální stav čínského hospodářství - m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


41x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]