Název Goodness Staženo

Účtová třída 0 - část 1/7

Účtová třída 0 - účtování pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a jeho zařazení do užívání, účtování odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, ú... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

53x

Účtová třída 2 - část 3/7

Účtová třída 2 - účtování na finančních účtech. Jedná se o osmdesát účetních případů i s řešením. Předchozí část naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

53x

Účtová třída 1 - část 2/7

Účtová třída 1 - 138 přehledně zpracovaných účetních případů z účtovací třídy 1. Předchozí část naleznete zde Účt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

52x

Odměňování práce

Formy mzdy - časová, úkolová, mzdové období, účetní doklady. Postup pro výpočet mzdy - hrubá mzda, odčitatelné položky, daň z příjmu, čistá mzda, výpa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

47x

Účtová třída 4 - část 5/7

Účtová třída 4: 80 účetních případů s řešením (účtování individuálního podnikatele, účtování v obchodní společnosti, účtování rezerv, účtování ve veře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

43x

Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím pro živnostníka

Jedná se o zpracované zadání ze 4. ročníku SŠ, kde jde o porovnání účetnictví a daňové evidence z pohledu zákonných podmínek jejich vedení. Současně j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Účetnictví organizačních složek státu

Jedná se o seminární práci představující jednotlivé organizační složky státu z pohledu účetnictví, kdy se jedná např. o evidenci příjmů a výdajů, pohy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

41x

Popis průběhu praxe

Seminární práce popisuje den po dni průběh praxe žákyně střední školy, která dostala nabídku zaměstnání v restauraci jako účetní. Kromě historie vesni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

37x

Účtová třída 5 - část 6/7

Procvičení účtování nákladů - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, jiné provozní náklady, odpisy, finanční i mimořádné náklad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

34x

Účtová třída 5 - část 6/7

Procvičení účtování výnosů - tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásob, aktivace, jiné provozní výnosy, finanční výnosy, mi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

30x
«  1  2