Název Goodness Staženo

Chrám Svatého Víta

Práce stručně popisuje stavbu chrámu od původní románské rotundy až do posledních větších dostaveb v roce 1929 a vyjmenovává stavebníky, architekty a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

504x

Kun Dun - film

Tato práce se věnuje filmu Kun Dun. Popisuje děj tohoto dokumentárního filmu, který byl natočen na motivy autobiografie Jeho Svatosti 14. Dalajlamy. <... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

502x

Portrét Dáma s hranostajem

Práce, zaměřená na objekty a původ obrazu Dáma s hranostajem, v úvodu poukazuje na nejisté určení Leonarda da Vinciho jako autora. Následně se dotýká ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

467x

Pokání - referát o filmu Tengize Abuladzeho

Popis děje. Charakteristika dějových rovin filmu. Symboly ve filmu. Hudba - klasická hudba, sborový zpěv, jejich použití a smysl. Hlavní myšlenky film... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

447x

Estetika a užitá tvorba - esej

Jedná se o zpracování krátké eseje na dané téma. Autorka představuje svůj osobní názor nepoldožený odkazy na literaturu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba, Ostatní předměty

446x

Referát z hudební výchovy - Trombon

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

444x

Johan Strauss: Cikánský baron

Práce obecně charakterizuje operetu Cikánský baron. Poté vypisuje obsazení v divadle Františka Xavera Šaldy. Následuje stručný děj.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

421x

Baroko a rokoko

Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba


418x

Slohy přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století

Datace, hlavní znaky, typy staveb, malířství, sochařství, nejznámější představitelé + vždy příklad nějaké díla na obrázku. Slohy: Secese (Mucha, Fanta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

412x

Národní divadlo

Práce stručně shrnuje historii Národního divadla v Praze. Popisuje začátek stavby, pokládání základních kamenů, první otevření a následný požár. V dal... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

402x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]