Název Goodness Staženo

Veřejné výdaje a příčiny jejich změn - slovensky

Práce definuje pojem veřejné výdaje, a poté se podrobně věnuje jednotlivým příčinám vedoucím k jejich růstu. Vyjmenovává také teorie, které tento jev ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

59x

Vývoj HDP v ČR v procesu transformace

Ekonomická seminární práce pojednává o podstatných momentech vývoje HDP v ČR v procesu transformace, která začala po převratu roku 1989, a to z hledis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

58x

Hospodaření s majetkem obce a odbor správy majetku

Práce je zaměřena na zmapování základních pojmů užívaných v této problematice veřejné správy. Pojmy jsou zde pečlivě vysvětleny. Druhá část seminární ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

55x

Charakteristika a hospodaření Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státního fondu kultury

Seminární práce do předmětu Veřejné finance na téma Veřejné fondy. Práce jednotlivé fondy charakterizuje, dále pak obsahuje popis a způsob hospodaření... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

52x

Všeobecná charakteristika veřejných výdajů, faktory růstu a mezinárodní srovnání veřejných výdajů - slovensky

Slovensky psaná práce se zabývá problematikou veřejných výdajů. V úvodu je všeobecně charakterizuje a popisuje jejich dělení na vládní výdaje a transf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

50x

Neziskový sektor

Práce velmi stručně seznamuje s neziskovým sektorem. Nejdříve uvádí, co to neziskový sektor je. Nastiňuje jeho historii a formy. Poté informuje o jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


47x

Politika zaměstnanosti

Práce je členěna do čtyř částí. V první části je proveden exkurz do politiky zaměstnanosti jejím rozčleněním na vývoj politiky pracovního trhu, na obe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

46x

Vzdělávání jako veřejný statek - financování a rozpočty

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

43x

Czech invest - investice v ČR

Práce představuje znění zákona o investičních pobídkách, ale hlavně se věnuje popisu agentury CzechInvest. Mimo hlavní část práce stojí přehled aktivi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

39x

Rekonstrukce hospodářské budovy na ubytovací zařízení

Jedná se o představení možností financování projektu s využitím strukturálních fondů EU. Práce podává příklad, jak postupovat při kalkulaci projektu a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

38x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]