Název Goodness Staženo

Spojené státy americké

Stručná seminární práce charakterizuje Spojené státy americké. Sleduje je z politického a geografického hlediska. Všímá si i složení obyvatelstva, sta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

86x

Alternativní zdroje elektrické energie

Práce nejprve charakterizuje a vyjmenovává alternativní zdroje elektrické energie. Poté stručně, v jednom nebo dvou odstavcích, popisuje větrnou, geot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

85x

Jižní Čechy

Práce se podrobně věnuje oblasti jižních Čech. Kromě geografických údajů (poloha, povrch, klima, nerostné bohatství) předkládá také demografická data,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


85x

Deštné pralesy

Práce v krátkosti charakterizuje deštný prales a popisuje hrozby pro amazonský deštný prales a možnosti jeho ochrany.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


84x

Vodní zdroje energie

Zajímavě graficky zpracovaný materiál seznamuje s historií, současností i výhodami a nevýhodami vodních zdrojů energie. Zmiňuje se také o jejich využí... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis


80x

Kilimandžáro

Práce ve stručnosti představuje jedno z pohoří světa - Kilimandžáro. Nejprve je v textu představeno z geografického hlediska, pak následuje popis možn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

77x

Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristika

Práce představuje soubor referátů ze zeměpisu charakterizujících vybrané světové územní celky. Seznamuje s přírodními podmínkami, obyvatelstvem a hosp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


77x

Španělsky mluvící země

Práce uvádí základní informace (státní zřízení, hlavní město, počet obyvatel, rozloha, měna apod.) o španělsky mluvících zemích nebo zemích, kde žije ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

77x

Havaj - anglicky

Práce esejistického charakteru seznamuje se známými i méně známými místy na Havaji.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

76x

Půdní eroze a následné zanášení vodních toků a vodních ploch

Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou půdní eroze a následného zanášení vodních toků a ploch. Charakterizuje příčiny, následky, i preventiv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

74x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [34]