Název Goodness Staženo

Amerika: povrch, obyvatelstvo a hospodářství

Krátká práce zachycuje v heslech základní skutečnosti týkající se amerického kontinentu. Seznamuje nejprve s členěním povrchu v podobě výčtu ostrovů, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

82x

Vlastivědné muzeum Jeseník

Jedná se o referát o vzniku a náplni muzea. V práci je stručně představena historie muzea a budova vodní tvrzi.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

78x

Spojené státy americké

Stručná seminární práce charakterizuje Spojené státy americké. Sleduje je z politického a geografického hlediska. Všímá si i složení obyvatelstva, sta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

78x

Kilimandžáro

Práce ve stručnosti představuje jedno z pohoří světa - Kilimandžáro. Nejprve je v textu představeno z geografického hlediska, pak následuje popis možn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

74x

Půdní eroze a následné zanášení vodních toků a vodních ploch

Tato práce se velmi stručně zabývá problematikou půdní eroze a následného zanášení vodních toků a ploch. Charakterizuje příčiny, následky, i preventiv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

73x

Informační minimum - Španělsko

Informační minimum: Španělsko - základní údaje, obyvatelstvo, název země, národní barvy, vládnoucí dynastie, náboženství, geografie, hospodářství, umě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

71x

Asie, Amerika, Afrika: zeměpisná charakteristika

Práce představuje soubor referátů ze zeměpisu charakterizujících vybrané světové územní celky. Seznamuje s přírodními podmínkami, obyvatelstvem a hosp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


71x

Globalizace

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

69x

Španělsky mluvící země

Práce uvádí základní informace (státní zřízení, hlavní město, počet obyvatel, rozloha, měna apod.) o španělsky mluvících zemích nebo zemích, kde žije ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

69x

Deštné pralesy

Práce v krátkosti charakterizuje deštný prales a popisuje hrozby pro amazonský deštný prales a možnosti jeho ochrany.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


67x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [33]