Název Goodness Staženo

Španělsky mluvící země

Práce uvádí základní informace (státní zřízení, hlavní město, počet obyvatel, rozloha, měna apod.) o španělsky mluvících zemích nebo zemích, kde žije ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

150x

Vodní zdroje energie

Zajímavě graficky zpracovaný materiál seznamuje s historií, současností i výhodami a nevýhodami vodních zdrojů energie. Zmiňuje se také o jejich využí... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis


150x

Námořní právo

Práce se věnuje historii námořního práva a pojmům, principům a jevům, které se k němu váží.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis, Právo


150x

Havaj - anglicky

Práce esejistického charakteru seznamuje se známými i méně známými místy na Havaji.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

149x

Atmosféra a hydrosféra, světové obyvatelstvo, geografické základy životního prostředí, Česká republika

Soubor referátů ze zeměpisu přehledným a důkladným způsobem charakterizuje atmosféru a hydrosféru planety Země a následně člení obyvatelstvo světa dle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


148x

Ekologie oceánů a globální oteplování

Referát krátce nahlíží na světový oceán jako ekosystém a dává do souvislosti globální oteplování a skleníkový efekt.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Zeměpis


148x

Petrologie

Práce velmi stručně vysvětluje pojem petrologie. Následně krátce charakterizuje horniny vyvřelé, sedimentární a přeměněné (metamorfované).
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

147x

Krkonošský národní park

Stručný referát pojednává o zeměpisné poloze, zajímavé fauně a flóře i akcích v Krkonošském národním parku (KRNAP).... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


145x

Co je to východní Afrika?

Práce obsahuje výčet zemí zařazovaných k východní Africe, charakteristiku keňského národního parku Tsavo a přehled památek na území Tanzanie. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis


136x

Člověk a životní prostředí

Krátká subjektivní práce upozorňuje na poškození životního prostředí a na nutnost člověka zamyslet se nad svým negativním vlivem na přírodu.... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Zeměpis

128x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [34]