Název Goodness Staženo

25. Shopping and services

Tato maturitní otázka se zaměřuje na obchody a služby, obsahuje autorův postoj k nakupování, porovnává malé obchody se supermarkety a popisuje některé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2639x

Cestování - anglicky

Cestování autem, autobusem, vlakem a letadlem - kdy je co výhodné použít. Proč mají lidé rádi cestování. Období, kdy lidé nejčastěji cestují, oblíbená... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2630x

Kultura a zábava - maturitní otázka anglicky 5/16

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z angličtiny. Práce se věnuje charakteristice kultury a zábavy, odpovídá na otázku, proč je potřebujeme, vyjm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2613x

New York a Washington, D.C. - maturitní otázka anglicky

Práce charakterizuje 2 významná města USA - New York a Washington, D.C. Nejprve uvádí obecné informace o obou městech, poté se věnuje jednotlivým zají... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2595x

26. Food

Tato otázka je zaměřena na typická jídla v anglicky mluvících zemích a na českou kuchyni, obsahuje také autorův názor na jídlo.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2533x

Česká republika - maturitní otázka anglicky

Text se zabývá Českou republikou. Obsahuje základní geografické údaje a popisuje politické uspořádání. Dále se věnuje zemědělství, průmyslu a v závěru... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2523x

Volný čas - maturitní otázka 2/9

Práce jen velmi stručně seznamuje s koníčky, které je možno provozovat ve volném času. Největší důraz je kladen na sportovní vyžití a typy sportů. Pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2485x

Zvyky a tradice - maturitní otázka anglicky

Tato práce se věnuje problematice zvyků a tradic. Jmenuje a popisuje jednotlivé oslavy v USA, Velké Británii, i České republice. Jednotlivé svátky str... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2416x

Média a komunikace - anglicky

Charakteristika novin - jejich druhy, znaky, bulvární a seriózní tisk, periodika. Rádio - soukromé a veřejnoprávní stanice, skladba vysílání, speciali... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2397x

Sport a hry - anglicky

Sport jako relaxace. Venkovní, vodní a halové sporty - jejich charakteristika, příklady. Populární sporty v USA, GB a ČR. Olympijské hry. Autorův post... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina

2343x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [75]