Název Goodness Staženo

Satira - maturitní otázka 9/12

Tato práce se stručně zabývá vznikem a vývojem satiry. Jmenuje hlavní představitele, i jejich známá satirická díla. Popisuje založení Osvobozeného div... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Literární skupiny 2. poloviny 19. století - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje literárním skupinám 2. poloviny 19. století. Nejprve krátce charakterizuje události tehdejší doby, poté se blíže věnuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


0x

Romantismus ve světové a naší literatuře - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje romantismu ve světové a české literatuře. Nejprve uvádí charakteristiku doby, i literárního směru, poté se zabývá tehd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Obecné poznatky o českém jazyce - maturitní otázka

Maturitní otázka z českého jazyka poskytuje základní uvedení do oboru. Vymezuje povahu a funkce jazyka, seznamuje s předmětem a rozdělením jazykovědy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Český jazyk a literatura: výběr z maturitních otázek

Práce obsahuje několik v různém rozsahu zpracovaných maturitních otázek z českého jazyka a především literatury. Dvě krátké otázky z českého jazyka pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

0x

Renesance a humanismus s literatuře - maturitní otázka

Čtvrtá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje renesanci a humanismus v literatuře. Je zde zmínka spisovatelích Itálie, Francie, Španělska... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


0x

Teorie literatury

Práce obsahuje text na téma teorie literatury, která se zabývá druhy literárních děl a jejich skladbou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

0x

Bílá nemoc

Vypracovaná MO, opravdu detailně
Snadno k maturitě
KAREL ČAPEK – BÍLÁ NEMOC
I. část
Téma: epidemie bílé nemoci, na kterou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


0x

Pýcha a předsudek

Vypracovaná MO, opravdu detailně. Snadno k maturitě. Vypracováno dle osnovy k maturitní zkoušce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


0x

Lakomec

Vypracovaná MO, opravdu detailně. Vypracováno dle osnovy k maturitní zkoušce. Snadno k maturitě... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]