Maturitní otázky čeština

Název Goodness Staženo

Český jazyk- literatura

Práce se věnuje stručnému shrnutí literatury, který požaduje Ministerstvo školství České republiky a organizace Cermat. Práce obsahuje stručně charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

2551x

Bylo nás pět - Karel Poláček

Práce obsahuje rozbor díla Bylo nás pět od spisovatele Karla Poláčka. Práce obsahuje například téma, motiv, časoprostor, kompoziční výstavbu, jazykové... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

2316x

Dopis - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, ve které jsou popsané veškeré náležitosti, které by měl dopis (osobní i úřední) mít, včetně jeho k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1796x

Relativní majetková práva

Tato maturitní otázka se zabývá relativními majetkovými právy, neboli závazky. Popisuje, co musí být obsahem závazku, jak závazky vznikají, kdo a v ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Čeština

1564x

Vypravování - maturitní otázka 20/26

Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka definuje slohový útvar vypravování. Uvádí jeho doporučený obsah, postup (vyprávěcí postup), kompozici i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1228x

Podstata výkladu a referátu - maturitní otázka 40/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení rozdílů mezi referátem a výkladem. Předchozí maturitní otázku naleznet... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

1154x

Informační slohové útvary a postupy - maturitní otázka 26/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka - mluvnice, která se věnuje definicí slohových útvarů a postupů. Postupy - informační, vyprá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

993x

Dělení jazyků do jazykových skupin - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku do českého jazyka. Velmi stručně, pouze heslovitým výčtem, se zabývá dělením jazyků do jazykových skupin.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


937x

Teorie verše - maturitní otázka

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku, která se zabývá teorií verše. Charakterizovány jsou základní pojmy užívané v poezii: poezie a její obsah, ver... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

850x

Umělecký styl, vypravování - maturitní otázka 9/15

Práce formou výpisků charakterizuje vyprávění a snaží se vymezit jeho podstatu. Poté popisuje jednotlivé vyprávěcí postupy, jejich jazykové náležitost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

804x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]