Název Goodness Staženo

Národní jazyk - maturitní otázka

Maturitní otázka stručně popisuje národní jazyk. Charakterizuje národní spisovný jazyk, hovorovou češtinu a nespisovné útvary jazyka. Zejména z hledis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

113x

Divadlo po roce 1945

Práce se zaměřuje na vypracovanou otázku k maturitě na téma divadlo po roce 1945. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

119x

Don Quichote

Práce obsahuje jednoduchý, ale obsáhlejší výčet informací k maturitní otázce z literatury na téma Don Quichote. Rozebírá dílo, ale obsahuje i subjekti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

120x

Lingvistické disciplíny - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje lingvistické skupiny v českém jazyce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

123x

Vztahy mezi větnými členy a větami

Práce se zabývá typy vztahů mezi větnými členy a větami. Věnuje se vztahům souřadným a podřadným a jejich druhům a přehledný výklad doplňuje příklady.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


127x

Jazyková kultura, podstata normy a kodifikace - maturitní otázka 25/43

Práce definuje jazykovou kulturu, její projevy a požadavky na ní. Poté uvádí definice jazyka, jazykové normy a kodifikace. Vyjmenovává základní kodifi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

134x

Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka 29/43

Práce formou hesel uvádí stručné definice základních pojmů a věnuje se mluvě, mluvidlům, správné a nesprávné výslovnosti a zvukové podobě věty. Předch... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

137x

Současný vývoj spisovné češtiny - maturitní otázka 32/43

Práce formou hesel shrnuje tendence ve vývoji moderního českého jazyka. Věnuje se protikladným trendům, stylovým posunům a přejímání slov jako prostře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

137x

Mluvnické kategorie sloves a zajímavosti

Tato práce velmi stručně definuje, co jsou to slovesa a uvádí jejich základní rozdělení. Zmiňuje mluvnické kategorie, které se u sloves určují, tj. tv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

138x

Racionální studium textu a zpracování informací - maturitní otázka 43/43

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje charakteristice racionálního zpracování textu a informací. Předchozí maturitní otáz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

140x
[1]  «  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »  [22]