Název Goodness Staženo

Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye - Maturitní otázka

Práce obsahuje rozbor literárního díla Obraz Doriana Graye od sposovatele Oscara Wilda. Práce obsahuje život autora, další tvrobz, děj knihy, charakte... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

140x

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Vypracovaná MO, opravdu detailně
Snadno k maturitě
ARNOŠT LUSTIG – MODLITBA PRO KATEŘINU HOROVITZOVOU
I. část
Téma: Špatné... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


143x

Mluvený projev - maturitní otázka z českého jazyka

Maturitní otázka z českého jazyka zpracovává problematiku mluveného projevu. Zabývá se základy rétoriky a jejími představiteli. Vysvětluje typy řečnic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

144x

Informace a racionální studium textu - maturitní otázka 13/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje způsobu výběru odborné literatury, metodě trojího čtení, druhům záznamu z t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

148x

Slovníky - maturitní otázka 23/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje rozdělením slovníků podle obsahu (překladové, výkladové, historické, etymol... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

152x

Vrchlický - Noc na Karlštejně

Práce rozebírá literární dílo Noc na Karlštejně od J. Vrchlického. Práce obsahuje popis knihy, život autora, děj knihy, postavy a ukázku díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

157x

Podstatná jména - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která představuje kategorii podstatných jmen, jak se správně skloňují, jaké mají časy a rody.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

158x

O myších a lidech

Práce obsahuje stručný rozbor díla O myších a lidech. Rozebírá nejen dílo, ale i život autora.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

158x

Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43

Práce popisuje jednotlivé odchylky od větné stavby, které nejsou považovány za stylistické chyby a odchylky, které naopak stylistickými chybami jsou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

166x

Popis - maturitní otázka 24/26

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka, která se věnuje definici slohového útvaru - popis. Uvádějí se zde specifika jako návrh osno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

168x
[1]  «  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »  [22]